Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
3. Ensiasennus
Näin kokoatte imurinne:
• Avatkaa molemmat säiliön lukitukset ja nos-
takaa moottoriosan kansi ylös.
• Kääntäkää likasäiliö ylösalaisin.
• Painakaa kumpikin ohjaava pyörä paikoilleen si-
ten, että ne kiinnittyvät koloonsa.
• Painakaa pyörien akseli ohjaimeen.
Työntäkää siihen ensin laakerilevyt vasemmal-
le ja oikealle ulkopuolelle pyöriä varten.
Painakaa mahdollinen lukitusjarru takaisin.
90
• Painakaa mukana seuraava paperinen pöly-
pussi paikoilleen imuletkun istukkaan kuivaa
imurointia varten.
- Tarttukaa pölypussiin vain pahviosasta.
• Kääntäkää suojapahvi pölypussin päälle.
• Asettakaa moottoriosa likasäilön päälle ja lukit-
kaa se.
5.951-556

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: