Download  Print this page

Droog Zuigen; Nat Zuigen - Kärcher 2000 E Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5.951-556
4. Ingebruikname
Zo neemt u uw zuiger in gebruik.
• De zuigslang in de aansluiting schuiven tot
hij vastklikt.
• De beide zuigbuizen in elkaar steken en met
de zuigslang verbinden.
• Het passende mondstuk op de buis steken.
(zi "Mondstukken uitkiezen").
• Netstekker in het stopcontact steken.
• De zuiger inschakelen.
5. Gebruik
Zo maakt u optimaal gebruik van uw zuiger
Let op:
De plooifilter moet steeds in de zu-
iger blijven.

Droog zuigen

U kunt droog vuil met en zonder papierfilterzak
zonder problemen opzuigen.
Bij fijn stof is het beter om een papierfilterzak
te gebruiken.
Met de papierfilterzak bereikt u:
- een veel betere stofopvang.
- een makkelijke en hygiënische verwijdering
van het stof.

Nat zuigen

• Principieel zonder papierfilterzak zuigen.
• Vuilreservoir legen, om slibvorming te voor-
komen.
• Is het vuilreservoir vol, schakelt de zuiger au-
tomatisch uit.
Opgelet: Na het legen de Aan-Uit-schake-
laar tweemaal indrukken.
Nooit explosieve vloeistoffen (b.v. benzine,
diesel, stookolie), zuren of oplosmiddelen op-
zuigen!
35

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: