Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
5.951-556
Andet praktisk specialtilbehør:
- Mundstykke til vådsugning NW 60
(best.nr. 6.903-356)
til restfri vådsugning på glatte gulve så som
fliser, klinker, linoleum og beton.
- Reduktionsstykke NW 60 på NW 35
(best.nr. 6.902-016)
- Reduktionsstykke NW 37 på NW 35
(best.nr. 6.902-058)
- Sugerør NW 35 (best.nr. 6.900-514)
på metal, til hård og hyppig brug.
- Bøjet rør NW 35 (best.nr. 6.900-519)
af metal, til hård og hyppig brug.
- Mundstykke til vådsugning NW 35 (best.nr.
6.903-284)
passende til metalrørene til let, restfri vådsug-
ning på glatte gulve.
- Universalbørste NW 35 (best.nr. 6.900-425)
til samtidig vækbørstning og opsugning af
fastsiddende støv som f.eks. på polstermø-
bler og bilsæder.
OBS.:
Forkert eller defekt tilbehør forringer støv-
sugerens funktion og er farligt at bruge. For-
lang at få korrekt og afprøvet tilbehør. Det
bedste er at bruge originalt tilbehør, som er
skræddersyet til støvsugeren.
6. Opbevaring
• Sluk for støvsugeren.
• Vådt snavs begynder hurtigt at gå i forråd-
nelse. Derfor skal beholderen tømmes og
gøres ren.
• Hvis støvsugeren har været brugt til klæbri-
ge væsker, skal tilbehøret vaskes af.
• Netkablet vikles op og lægges på kabelhol-
deren.
• Anbring tilbehøret på tilbehørsholderen.
69

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: