Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
3. Första monteringen
Så monterar Ni Er dammsugare.
• Båda behållar-låsen öppnas och motorhöljet
lyfts av.
• Smutsbehållaren ställs upp omvänt.
• Båda styrhjulen trycks in i de härför avsedda
hålen intill de snäpper i.
• Hjulens axlar trycks in i styrningen.
Härför skall först lagerskivorna skjutas åt vä-
nster och höger utanpå mot hjulen.
Tryck eventuellt tillbaka bromsen.
82
• För torrsugning sätts bifogade dammbehål-
lare på sugröret.
- Dammbehållaren hålls enbart på kartongen.
• Fäll skyddskartongen över dammbehållaren.
• Sätt motorhöljet på smutsbehållaren och lås
fast det.
5.951-556

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: