Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
5.951-556
• Filteret skal kun skiftes ved fastsiddende
snavs, som ikke kan vaskes af.
• Et beskadiget filter skal skiftes ud.
• Sæt filteret på plads igen.
• Dækslet klappes i og lukkes.
Niveaumålings-elektroder
Støvsugeren er udstyret med to elektroder, som
sikrer, at den ikke bliver overfyldt ved våd-
sugning.
• Niveaumålings-elektroderne skal gøres rene,
hvis de er meget snavsede.
Smudsbeholder
Luk op for beholderen, tag motorhuset af, tøm
smudsbeholderen og vask den, hvis det er til-
trængt.
Tilbehør
Sugeslange, sugerør og mundstykker kan spu-
les rene med vand.
OBS.:
Hvis der bruges andet end originale Kärcher
reservedele, kan der ske fejl eller ligefrem al-
vorlige uheld, dersom disse dele ikke er frem-
stillet korrekt, ikke er en fuldgyldig erstatning
for den originale del eller giver usikker drift.
Ved at bruge originale reservedele vil De
heller ikke fremover få problemer med støv-
sugeren.
71

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: