Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
5.951-556
Ytterligare praktiska specialtillbehör :
- Våtsugningsmunstycke NW 60
(beställn.-nr. 6.903-356)
För problemfri våtsugning på släta golv såsom
kakel, klinker, linoleum och betong.
- Reduceringsstycke NW 60 på NW 35
(beställn.-nr. 6.902-016);
- Reduceringsstycke NW 37 på NW 35
(beställn.-nr. 6.902-058)
- Sugrör NW 35 (beställn.-nr. 6.900-514)
av metall, för hård och ofta användning.
- Krumstycke NW 35 (beställn.-nr. 6.900-519)
av metall, för hård och ofta användning.
- Våtsugningsmunstycke NW 35 (beställn.-nr.
6.903-284)
passar till metallrören för lätt, problemfri våtsug-
ning på släta golv.
- Allrengöringsborste NW 35 (beställn.-nr.
6.900-425)
för samtidig borstning och uppsugning av fast-
sittande damm, t ex på stoppade möbler och bil-
stolar.
Varning:
Felaktigt, inte passande eller defekt tillbehör
skadar Er dammsugares funktion. Användning
är farligt. Fråga efter lämpligt och provat tillbe-
hör. Originala tillbehör är genomtänkta och
skräddarsydda.
6. Förvaring
• Dammsugaren stängs av.
• Våt smuts utvecklar efter kort tid skämda äm-
nen. Därför bör smutsbehållaren tömmas och
rengöras.
• Efter uppsugning av klibbiga vätskor tvättas
tillbehören rena.
• Nätsladden rullas upp och placeras på sladd-
hållaren.
• Tillbehören sätts på tillbehörshållaren.
85

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: