Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
5.951-556
Ytterligere praktisk tilleggsutstyr:
- Våtsugemunnstykke NW 60 (best.nr. 6.903-
356)
for flekkfri våtrengjøring av glatte gulv som fli-
ser, klinker, linoleum og betong.
- Reduseringsstykke NW 60 til NW 35
(best.nr. 6.902-016)
- Reduseringsstykke NW 37 til NW 35
(best.nr. 6.902-058)
- Sugerør NW 35 (best.nr. 6.900-514)
av metall for hard og hyppig bruk.
- Rørbøy NW 35 (best.nr. 6.900-519)
av metall for hard og hyppig bruk.
- Våtsugemunnstykke NW 35 (best.nr. 6.903-
284)
som passer til metallrørene for enkel, flekkfri
våtrengjøring av glatte gulv.
- Universalbørste NW 35 (best.nr. 6.900-425)
for samtidig å kunne løsne og suge opp
smuss som sitter fast, f.eks. på polstrede
møbler og bilseter.
Viktig:
Bruk av feil eller defekt tilbehør reduserer
funksjonen til universalsugeren. Det er far-
lig å bruke slikt tilbehør. Be om å få pas-
sende og utprøvd tilbehør. Originaltilbehør
er fornuftig og spesialtilpasset.
6. Oppbevaring
• Slå av apparatet.
• Vått støv vil i løpet av kort tid begynne å råt-
ne. Tøm derfor støvbeholderen og rengjør
den.
• Etter oppsuging av klebrige væsker må til-
behøret vaskes ut.
• Vikl opp strømkabelen og fest den på kabel-
holderen.
77

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: