Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
SLO
8 . Pomoč ob motnjah
S pomočjo te tabele lahko lažje motnje odpravite sami.
Motnja
sesalnik ne deluje
sesalna moč popušča
prah pri sesanju uhaja
izkjučitvena avtomatika pri
mokrem sesanju ne deluje
pravilno
Če vam ta navodila ne bodo pomagala, poiščite pomoč pri Kärcherjevi servisni službi.
Garantno zagotovilo
V vseh deželah veljajo garantni pogoji, ki jih definirajo pripadajoča predstavništva proizvajalca.
Morebitne nepravilnosti na napravi, ki se pojavijo zaradi materialnih oziroma proizvodnih napak, nadome-
stimo v garantnem času brezplačno.
V primeru, da se naprava pokvari, se oglasite pri prodajalcu oziroma pri najbližji avtorizirani
servisni službi. Pri tem ne pozabite poleg sesalnika in pribora s seboj prinesti tudi originalnega računa.
Spoštovani uporabnik Kärcherjevih naprav,
Zahvaljujemo se Vam za nakup Kärcherjeve naprave in Vam želimo veliko veselja pri delu z njo.
Zaradi varovanja narave smo za ta navodila uporabili reciklirani papir in smo prepričani, da se s takim
ravnanjem strinjate.
120
Mogoči vzroki
ni električne napetosti
previsok nivo vode v zbiralniku,
sesalnik se samodejno izključi
zamašen filter, sesalna cev, ali
kovinska cev; pri tem naprava
zapiska
papirna filtrska vrečka ali zbiralnik
sta polna
tesnilo zbirelnika ne tesni
gubasti filter ni vstavljen, ali pa
je vstavljen nepravilno
gubasti filter ni vstavljen, ali pa
je vstavljen nepravilno
elektrode so zamazane
Odprava motenj
preverite varovalko, kabel, vtič in
vtičnico.
izpraznite zbiralnik, dvakrat
pritisnite na vključno stikalo
preglejte in odmašite pretok
papirno vrečko zamenjajte ali
izpraznite
zbiralnik
tesnilo postisnie nazaj v utor;
pri poškodbi ga zamenjajte
filter pravilno vstavite
preverite, če filter pravilno sedi,
oz. ga zamenjajte
očistite elektrode in pustite
sesalnik suho sesati, dokler
voda ne izteka več iz odprtine
5.951-556

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: