Download  Print this page

Tärkeitä Ohjeita; Tekniset Tiedot - Kärcher 2000 E Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5.951-556
1. Tärkeitä ohjeita
Pitäkää ennen käyttöönottoa mielessänne seu-
raavat seikat:
• Ilmoittakaa myyjälle heti, jos toteatte laittees-
sa kuljetuksen aikana syntyneitä vaurioita.
• Tyhjentäkää pakkauksesta kaikki imuriin ku-
uluvat laitteet.
• Imurin saa liittää ainoastaan hyväksyttyyn
maadoitettuun pistorasiaan Kts. vaadittavat
sulakkeet teknisistä tiedoista.
• Imuri ei sovellu terveydelle vaarallisten
pölyjen kuten esim. asbestin imurointiin. Jos
tarvitsette imuria tällaisiin tarkoituksiin, otta-
kaa yhteyttä Kärcherin jälleenmyyjään.
Turvallisuusmääräykset
Noudattakaa seuraavia turvallisuusmäär-
äyksiä:
• Verkkopistoke on vedettävä pois pistorasia-
sta aina ennen huoltotoimenpiteisiin ryhtymi-
stä.
• Tarkistakaa sähköjohdon kunto aina ennen
käyttöä.
• Älkää käyttäkö imuria, jos johdossa on jotain
vikaa!
• Älkää koskaan vahingoittako sähköjohtoa
ajamalla sen yli, saattamalla sitä puristuksiin,
murtamalla sitä tai jollain muulla tavalla!
• Sähköjohdon saa vaihtaa ainoastaan säh-
köalan ammattilainen tai siihen oikeutettu
Kärcherin huolto.
Käyttäkää ainoastaan alkuperäisjohtoa H05
VV - F 2x1 (tilausnro: 6.647-053).
VAROITUS!
Älkää koskaan imuroiko:
• kuumaa tuhkaa
• räjähtäviä nesteitä
Sellaisia ovat bensiini, maalien ohentimet tai
lämmitysöljy. Ne muodostavat räjähtäviä
höyryjä joutuessaan imuilmassa pyörteisiin.
• asetonia
• aimentamattomia happoja ja liuottimia

2. Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä
Virrankulutus
Sulake (hidas)
Teho (imuturbiini):
P
MAX
P
NENN
Ilmamäärä
Tyhjiö
Tilavuus
- kiinteitä aineita
- nesteitä
Äänen voimakkuus
Pituus
Leveys
Korkeus
Paino n.
Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin mu-
utoksiin.
Sähkökaavio
B1
Elektrodit
C1
Häiriönpoistoknodensaattori
M1
Imuturbiini
N1
Sulkuelektroniikka
S1
Kytkin turbiini
X1
Pistoke
230
V
1~50/60
Hz
4,4
A
10
A
1200
Watt
1000
Watt
58
l/s
145
mbar
27
l
18
l
72
dB (A)
430
mm
370
mm
485
mm
7
kg
89

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: