Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Česky
7. Pokyny k udržování
Takto Váš vysavač udržujte a čistěte.
Pozor:
Před veškerými údržbovými pracemi vy-
táhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Papírový filtrační pytel
(obj.č. 6.904-072 - 5 ks).
Takto vyměníte plný papírový filtrační pytel.
• Otevřete uzávěr nádoby a zvedněte motor s kry-
tem.
• Papírový filtrační pytel stáhněte ze sacího hrdla,
přitom jej stále držte pouze za karton.
• Nasaďte nový papírový filtrační pytel na sací hr-
dlo.
- Pytel držte stále pouze za karton.
• Přiklopte ochranný karton přes filtrační pytel.
Upozornění: Papírový filtrační pytel nasazu-
jte pouze do suché nádoby.
• Nasaďte motor s krytem na nádobu na nečistoty
a nádobu uzavřete.
110
Plochý skládaný filtr
(Obj.č. 6.904-068)
Takto vyčistíte nebo vyměníte plochý
skládaný filtr.
• Otevřete uzávěr víka a víko vyklopte.
• Plochý skládaný filtr vyjměte a vyklepejte.
• Pokud se nečistoty neuvolní, vyčistěte filtr pod
tekoucí vodou. (Filtr poté nechejte uschnout).
5.951-556

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: