Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Valg af mundstykke
De kan bruge efterfølgende tabel til at udvælge
det mundstykke, De har brug for.
Eksempel
på anvendelse
Bilinterieur,
polstersæder, tæppe
Høvlespåner/savmel
i hobbyrum
Tilstoppet afløb i
vaskekumme eller
vaskekøkken
Knust flaske på gulv Grovmund-
Lysskakt til
kældervindue
Kold aske i pejs
Tørt støv så som
cement, borestøv
Vandpytter, pytter i
vaskekøkken
Bremse
Støvsugeren er forsynet med en bremse, som
skal betjenes med foden.
68
Mundstykke Papiere
stofzak
Fugemund-
ja
stykke
Grovmund-
Nej
stykke
Fugemund-
Nej
stykke
Nej
stykke
Fugemund-
Nej
stykke
Fugemund-
ja
stykke
Grovmund-
ja
stykke eller
Fugemund-
stykke
Grovmund-
Nej
stykke
Tilslutning til kompressor
Deres støvsuger har også en kompressortilslut-
ning.
Sådan gør De
• Åbn for klappen.
• Skub slangen ind, til den går i hak.
Eksempler på praktisk anvendelse:
• Til at tørre slangen indvendigt.
• Til at blæse noget, som har sat sig fast, ud af
slangen.
• Til at blæse hobbyredskaber rene.
• Til at blæse snavs væk fra svært tilgængelige
steder.
• Til at blæse løv sammen.
Specialtilbehør
Hvis De ønsker at benytte Deres suger i hus-
holdningen, anbefales det at bruge vores hus-
holdningssæt (best.nr. 2.638-096).
5.951-556

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: