Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
5.951-556
Kolejne praktyczne części
wyposażenia dodatkowego:
- Ssawka do zasysania mokrego, średnica
nominalna 60 (numer do zamówienia 6.903-
356)
Do bardzo dokładnego zasysania mokrego na
gładkich podłogach, takich jak kafelki, klinkier,
linoleum i beton.
- Złączka redukcyjna, średnica nominalna
60 do średnicy nominalnej 35
(numer do zamówienia 6.902-016)
- Złączka redukcyjna, średnica nominalna
37 do średnicy nominalnej 35
(numer do zamówienia 6.902-058)
- Rura ssąca, średnica nominalna 35 (numer
do zamówienia 6.900-514) z metalu, do
częstego stosowania w trudnych warunkach.
- Kolanko, średnica nominalna 35 (numer do
zamówienia 6.900-519) z metalu, do częstego
stosowania w trudnych warunkach.
- Ssawka do zasysania mokrego, średnica
nominalna 35 (numer do zamówienia 6.903-
284) pasująca do rur metalowych, do łatwego,
bardzo dokładnego zasysania mokrego na
gładkich podłogach.
- Szczotka wieloczynnościowa, średnica
nominalna 35 (numer do zamówienia 6.900-
425)
do równoczesnego szczotkowania i zasysania
mocno trzymającego się kurzu, np. z mebli
tapicerowanych i tapicerki samochodowej.
Uwaga:
Niewłaściwe, nie pasujące albo uszkodzo-
ne wyposażenie ogranicza i wpływa niekor-
zystnie na działanie odkurzacza. Jego
zastosowanie jest niebezpieczne. Proszę
pytać o pasujące i sprawdzone wyposa-
żenie. Oryginalne wyposażenie jest zapro-
jektowane sensownie i zgodnie z wymiarami.
6. Przechowywanie
• Odkurzacz wyłączyć.
• W mokrych zanieczyszczeniach rozwija się w
krótkim czasie pleśń. Dlatego należy opróżnić i
wyczyścić zbiornik brudu.
• P o z a s y s a n i u l e p k i c h c i e c z y w y m y ć
wyposażenie.
• Elektryczny przewód zasilający zwinąć i zawie-
sić na uchwycie przewodu.
• W y p o s a ż e n i e n a s a d z i ć n a u c h w y t y
wyposażenia.
Polski
125

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: