Download  Print this page

Slovensko - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 242 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

242 | Slovensko

Slovensko
Varnostna navodila
Splošna varnostna navodila za pnevmatska
orodja
Pred vgradnjo, obratovanjem,
OPOZORILO
popravilom, vzdržeanjem in
zamenjavo nadomestnih delov ter pred pričetkom dela si
v bližini pnevmatskega orodja preberite in upoštevajte
vsa navodila. Neupoštevanje varnostnih navodil v
nadaljevanju lahko povzroči težke poškodbe.
Dobro shranite vsa varnostna navodila in jo izročite
posluževalcu naprave.
Varnost na delovnem mestu
Pazite na površine, ki bi lahko zaradi uporabe stroja
postale spolzke in na nevarnosti spotaknitve zaradi
zračne ali hidravlične gibke cevi. Spodrsljaji,
spotaknitve in padci so glavni vzroki poškodb na delovnem
mestu.
S pnevmatskim orodjem ne smete delati v okolju, kjer
je nevarnost eksplozije, ker tam obstajajo gorljive
tekočine, plini ali prah. Pri obdelavi obdelovanca lahko
pride do iskrenja, ki lahko povzroči vnetje prahu ali pare.
Ko uporabljate pnevmatsko orodje, morate poskrbeti
za to, da otroci in obiskovalci ne pridejo blizu
delovnemu mestu. Če druge osebe zmotijo vašo
pozornost, lahko izgubite nadzor nad pnevmatskim
orodjem.
Varnost pnevmatskih orodij
Zračnega toka nikoli ne usmerjajte proti sebi ali proti
drugim osebam in odvajajte hladen zrak stran od rok.
Stisnjeni zrak lahko povzroči resne poškodbe.
Kontrolirajte priključke in oskrbovalne vode. Vse
vzdrževalne enote, sklopke in gibke cevi morajo glede na
tlak in količino zraka biti projektirane v skladu s tehničnimi
podatki. Prenizek tlak negativno vpliva na delovanje
pnevmatskega orodja, previsok tlak lahko povzroči
materialne škode in poškodbe.
Zaščitite gibke cevi pred prepogibi, zoženji, topili in
ostrimi robovi. Poskrbite za to, da se gibke cevi ne
bodo nahajale v bližini vročine, olja in rotirajočih se
delov. Nemudoma odstranite poškodovano gibko cev.
Zaradi poškodovanega oskrbovalnega voda lahko tlačna
gibka cev udarja naokoli in povzroči poškodbe. Dvigajoč
prah ali ostružki lahko privedejo do težkih poškodb oči.
Pazite na to, da so objemke gibke cevi vselej trdno
zategnjene. Če objemke gibke cevi niso trdno zategnjene
ali če so poškodovane, lahko zrak nekontrolirano uhaja.
3 609 929 C24 | (24.1.12)
Varnost oseb
Bodite pozorni, pazite na to, kar delajte in razumno
delajte s pnevmatskim orodjem. Pnevmatskega orodja
ne uporabljajte, kadar ste zaspani ali pod vplivom drog,
alkohola ali zdravil. Le trenutek nepazljivosti pri uporabi
pnevmatskega orodja lahko vodi do resnih poškodb.
Nosite osebno zaščitno opremo ter vedno tudi zaščitna
očala. Nošenje osebne zaščitne opreme, kot je zaščita
dihal, nezdrsljivih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade ali
zaščite sluha v skladu z zahtevami o delovni varnosti in
zaščiti zdravja, zmanjša tveganje poškodb.
Preprečite nenamerni zagon. Prepričajte se, da je
pnevmatsko orodje izključeno, preden ga priključite na
oskrbovanje z zrakom, privzdignete ali nosite. Če imate
pri nošenju pnevmatskega orodja prst na
vklopno/izklopnem stikalu ali če pnevmatsko orodje
vklopljenega priključite na oskrbovanje z zrakom, lahko to
vodi do nesreč.
Pred vklopom pnevmatske naprave morate odstraniti
vstavna orodja. Če se vstavno orodje nahaja na vrtečem
se delu pnevmatskega orodja, lahko to povzroči poškodbe.
Ne precenjujte se. Poskrbite za varno stojišče in nikoli
ne izgubite ravnotežja. Pri varnem stojišču in primerni
drži telesa je možna boljša kontrola pnevmatskega orodja
tudi v nepričakovanih situacijskih položajih.
Nosite primerno obleko. Ne nosite širokih oblačil ali
nakita. Poskrbite za to, da bodo lasje, oblačila in
rokavice vstran od premikajočih se delov. Ohlapna
oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zagrabijo v
premikajoče se dele.
Če je montaža odsesovalnih in prestreznih naprav
možna, se prepričajte, da so te naprave priključene in
da se pravilno uporabljajo. Uporaba teh naprav zmanjša
nevarnosti zaradi prahu.
Odpadnega zraka ne smete neposredno vdihovati.
Preprečite stik odpadnega zraka z očmi. Odpadni zrak
pnevmatskega orodja lahko vsebuje vodo, olje, kovinske
delce in nečistoče iz kompresorja. To lahko povzroči
poškodbe zdravja.
Pazljivo ravnanje s pnevmatskim orodjem in pazljivost pri
njegovi uporabi
Zaa pridržanje in podporo obdelovanca uporabite
vpenjalne priprave ali primež. Če držite obdelovanec z
roko ali če ga pritiskate ob telo, ne morete varno
uporabljati pnevmatskega orodja.
Pnevmatskega orodja ne preobremenjujte. Za vaše
delo uporabljajte pnevmatsko orodje v skladu z
njegovo namembnostjo. Z ustreznim pnevmatskim
orodjem delate bolje in varneje v navedenem območju
zmogljivosti.
Ne uporabljajte električnega orodja z okvarjenim
vklopno/izklopnim stikalom. Pnevmatsko orodje, ki ga ni
več moč vklopiti ali izklopiti, je nevarno in se mora nujno
popraviti.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series