Download  Print this page

Hrvatski - Bosch 0 607 154 Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1540-001.book Page 253 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM

Hrvatski

Upute za sigurnost
Opće upute za sigurnost za pneumatske alate
Pročitajte i pridržavajte se svih
UPOZORENJE
ovih uputa prije ugradnje, rada,
popravka, održavanja i zamjene dijelova pribora, kao i
prije rada blizu pneumatskog alata. U slučaju
nepridržavanja uputa za sigurnost i uporabu, može doći do
teških ozljeda.
Upute za sigurnost dobro spremite i predajte ih osobi koja
će raditi s pneumatskim alatom.
Sigurnost na radnom mjestu
Obratite pozornost na površine koje bi zbog uporabe
stroja mogle postati klizave i na opasnost od spoticanja
na crijeva za komprimirani zrak ili hidraulična crijeva.
Klizanje, spoticanje i pad glavni su razlozi ozljeda na
radnom mjestu.
S pneumatskim alatom ne radite u radnoj okolini
ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive
tekućine, plinovi ili prašina. Pri obradi izradaka može
nastati iskrenje koje može zapaliti prašinu ili pare.
Pri radu s pneumatskim alatom, od vašeg radnog
mjesta držite dalje promatrače, djecu i posjetitelje. Ako
bi zbog drugih osoba došlo do skretanja pozornosti, mogli
bi izgubiti kontrolu nad pneumatski alatom.
Sigurnost pneumatskih alata
Struju komprimiranog zraka nikada ne usmjeravajte na
sebe ili druge osobe i pazite da hladni zrak ne ohladi
vaše ruke. Komprimirani zrak može prouzročiti teške
ozljede.
Kontrolirajte priključke i opskrbne vodove. Sve jedinice
za održavanje, spojnice i crijeva, obzirom na tlak i količinu
komprimiranog zraka, moraju biti izvedeni prema
tehničkim podacima. Preniski tlak negativno utječe na
funkciju pneumatskog alata, a previsoki tlak može dovesti
do materijalnih šteta i do ozljeda.
Crijeva zaštitite od oštrih pregiba, suženja, otapala i
oštrih rubova. Crijeva držite dalje od izvora topline,
ulja i rotirajućih dijelova. Neodložno zamijenite
oštećeno crijevo. Oštećeni opskrbni vod može dovesti do
bacanja crijeva za komprimirani zrak i može prouzročiti
ozljede. Prašina ili strugotina u vrtlogu može prouzročiti
ozljede očiju.
Pazite da obujmice crijeva budu uvijek čvrsto stegnute.
Nedovoljno čvrsto stegnute ili oštećene obujmice crijeva
mogu dovesti do nekontroliranog ispuštanja zraka.
Sigurnost osoba
Budite oprezni, pazite što činite i razborito pristupite
radu s pneumatskim alatom. Pneumatski alat ne
koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opijata,
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje pri uporabi
pneumatskog alata može dovesti do teških ozljeda.
Bosch Power Tools
Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne
naočale. Opasnost od ozljeda umanjit će se korištenjem
osobne zaštitne opreme, kao što je oprema za zaštitu
dišnih organa, sigurnosna obuća koja ne klizi, zaštitna
kaciga ili štitnici za sluh, prema uputama vašeg poslodavca
ili prema propisima za zaštitu pri radu i zaštitu zdravlja.
Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Provjerite da je
pneumatski alat isključen prije priključka opskrbe s
komprimiranim zrakom, početka rada ili nošenja. Može
doći do nezgoda ako pri nošenju pneumatskog alata držite
prst na prekidaču za uključivanje/isključivanje ili ako
pneumatski alat u uključenom stanju priključite na opskrbu
komprimiranim zrakom.
Prije uključivanja pneumatskog alata uklonite alate za
podešavanje. Alat za podešavanje koji se nalazi u
okretnom dijelu pneumatskog alata može dovesti do
ozljeda.
Ne precijenite svoje sposobnosti. Pri radu zauzmite
siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku
održavajte ravnotežu. Sa sigurnijim i stabilnim i
prikladnim položajem tijela, pneumatski alat možete bolje
kontrolirati u neočekivanim situacijama.
Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili
nakit. Pazite da pomični dijelovi pneumatskog alata ne
zahvate kosu, odjeću i rukavice. Mlohavu odjeću, nakit ili
dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi pneumatskog
alata.
Ako se može montirati sustav za usisavanje prašine i
uređaji za hvatanje prašine, isti moraju biti priključeni i
ispravno se koristiti. Primjenom ovih uređaja smanjuje se
ugroza od prašine.
Ne udišite izravno ispušni zrak. Izbjegavajte da ispušni
zrak uđe u vaše oči. Ispušni zrak iz pneumatskog alata
može sadržavati vodu, ulje, metalne čestice i prljavštinu iz
kompresora. To može ugroziti zdravlje.
Pažljivo rukovanje i uporaba pneumatskih alata
Stezne naprave ili škripac koristite za stezanje i
oslanjanje izratka. Ako izradak stežete rukom ili ga
pritišćete na tijelo, pneumatskim alatom nećete moći
sigurno rukovati.
Ne preopterećujte pneumatski alat. Za vaš rad koristite
za to predviđeni pneumatski alat. S odgovarajućim
pneumatskim alatom, u navedenom području učinka raditi
ćete bolje i sigurnije.
Ne koristite pneumatski alat s neispravnim prekidačem
za uključivanje/isključivanje. Pneumatski alat koji se
više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i mora se
popraviti.
Prekinite opskrbu komprimiranim zrakom prije
podešavanja pneumatskog alata, zamjene pribora ili u
slučaju duljeg razdoblja neuporabe. Ovim mjerama
opreza spriječit će se nehotično pokretanje pneumatskog
alata.
Hrvatski | 253
3 609 929 C24 | (24.1.12)

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

0 607 160 series0 607 161 series0 607 153 series