Download  Print this page

Tracks Herhaaldelijk Afspelen; Repeat Play; Tracks Afspelen In Willekeurige Volgorde; Shuffle Play - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Tip
Als A.Scroll (Auto Scroll) is uitgeschakeld en de disc/
track of het album wordt gewijzigd, rolt de
disc-/album-/tracknaam of het ID3-label niet.

Tracks herhaaldelijk afspelen

— Repeat Play

De disc in de hoofdeenheid herhaalt een track,
het hele album of de hele disc wanneer deze is
afgelopen. Voor herhaalde weergave hebt u de
keuze uit:
····
• REP
Track — om een track te herhalen.
····
1
• REP
Album*
— om een album te herhalen.
·····
• REP
Disc*
2
— om een disc te herhalen.
*1 Alleen beschikbaar bij het afspelen van een MP3-
bestand.
*2 Alleen beschikbaar wanneer een of meer los
verkrijgbare CD/MD-apparaten zijn aangesloten.
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op (1) (REP) tot de gewenste
instelling verschijnt in het display.
Repeat Play start.
······
Selecteer "REP
off" om terug te keren naar
de normale weergave.
Tracks afspelen in
willekeurige volgorde

— Shuffle Play

U kunt kiezen uit:
···
1
• SHUF
Album*
— om de MP3-bestanden op
een album in het huidige los verkrijgbare CD-
apparaat in willekeurige volgorde af te spelen
met de MP3-functie.
····
• SHUF
Disc — om de tracks op de huidige
disc in willekeurige volgorde af te spelen.
·
• SHUF
Changer*
2
— om de tracks op het
huidige los verkrijgbare CD/MD-apparaat in
willekeurige volgorde af te spelen.
·····
• SHUF
All*
3
— om alle tracks op de
aangesloten CD/MD-apparaten (waaronder dit
apparaat) in willekeurige volgorde af te spelen.
*1 Alleen beschikbaar bij het afspelen van een MP3-
bestand.
*2 Alleen beschikbaar wanneer een of meer los
verkrijgbare CD/MD-apparaten zijn aangesloten.
*3 Alleen beschikbaar wanneer een of meer los
verkrijgbare CD-apparaten of twee of meer los
verkrijgbare MD-apparaten zijn aangesloten.
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op (2) (SHUF) tot de gewenste
instelling verschijnt in het display.
Shuffle Play start.
·····
Selecteer "SHUF
off" om terug te keren naar
de normale weergave.
Opmerking
"SHUF·····All" speelt geen tracks in willekeurige
volgorde af tussen CD- en MD-apparaten.
11

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: