Download  Print this page

De Equalizer Instellen (eq7) - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

De equalizer instellen (EQ7)

U kunt een equalizercurve selecteren voor 7
muziekgenres (Vocal, Club, Jazz, New Age,
Rock, Custom, Xplod). U kunt ook off selecteren
(equalizer uitgeschakeld).
Frequentie en niveau kunnen worden geregeld en
opgeslagen.
U kunt de EQ7-instelling voor elke bron opslaan.
Equalizercurve kiezen
1
Druk op (SOURCE) om een bron te
kiezen.
2
Druk herhaaldelijk op (EQ7) tot de
gewenste equalizercurve wordt
weergegeven.
Wanneer u op (EQ7) drukt, wordt het item
gewijzigd.
Selecteer "off" om het equalizereffect te
annuleren. Het display keert na 3 seconden
terug naar de normale weergave.
De equalizercurve regelen
1
Druk op (MENU).
2
Druk herhaaldelijk op M of m tot "EQ7
Tune" wordt weergegeven. Druk op
(ENTER).
3
Druk op < of , om de gewenste
equalizercurve te kiezen en druk
vervolgens op (ENTER).
Wanneer u op < of , drukt, wordt het item
gewijzigd.
4
Selecteer de gewenste frequentie en
het gewenste niveau.
1 Druk op < of , om de gewenste
frequentie te kiezen.
Wanneer u op < of , drukt, wordt de
frequentie gewijzigd.
62Hz y 157Hz y 396Hz y 1.0kHz
y 2.5kHz y 6.3kHz y 16kHz
2 Druk op M of m om het volume aan
te passen.
Het volume wordt aangepast in stappen
van 1 dB van –10 dB tot +10 dB.
Als u de in de fabriek ingestelde
equalizercurve wilt herstellen, drukt u
2 seconden op (ENTER).
5
Druk twee keer op (MENU).
Als het instellen van effecten is voltooid,
keert het display terug naar de normale
weergave.
23

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-CA900

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: