Download  Print this page

Weergave-items - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Opmerkingen
• Tijdens het afspelen van de eerste/laatste track op
de disc, als op < of , wordt gedrukt, verspringt de
weergave naar de laatste/eerste track op de disc.
• Na de laatste track op de disc begint de weergave
opnieuw vanaf de eerste track.
• Wanneer een los verkrijgbaar apparaat is
aangesloten, gaat de weergave door op het los
verkrijgbare CD/MD-apparaat.
(Met los verkrijgbaar apparaat)
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om
"CD" of "MD (MS*
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) tot het
gewenste apparaat verschijnt.
De weergave begint.
Handeling
Discs overslaan
– Disckeuze
Albums
overslaan*
2
– Albumkeuze
*1 MS: MG Memory Stick System-up Player MGS-X1
*2 Alleen beschikbaar bij het afspelen van een
MP3-bestand. Albums zijn mappen op een CD die
MP3-bestanden bevatten.
Let op bij het aansluiten van MGS-X1 en
MD-apparaten
Dit apparaat herkent de MGS-X1 als een MD-
apparaat.
• Als u via MGS-X1 wilt afspelen, drukt u op
(SOURCE) om "MS" of "MD" te selecteren. Als "MS"
in het brondisplay wordt weergegeven, begint MGS-
X1 met afspelen. Als "MD" in het brondisplay wordt
weergegeven, drukt u op (MODE) om "MS" te
selecteren en het afspelen te starten.
• Wanneer u via een MD-apparaat wilt afspelen, drukt
u op (SOURCE) om "MD" of "MS" te selecteren. Als
het gewenste MD-apparaat in het brondisplay wordt
weergegeven, start het afspelen. Als "MS" of een
ander MD-apparaat in het brondisplay wordt
weergegeven, drukt u op (MODE) om het gewenste
MD-apparaat te selecteren en het afspelen te
starten.
Opmerkingen bij het aansluiten van MP3-
compatibele CD-apparaten
• Als u een disc zonder MP3-bestanden (tracks)
plaatst, wordt "NO Music" in het display
weergegeven en wordt de volgende disc afgespeeld.
• Voordat een track wordt afgespeeld, leest het
apparaat alle bestands- en mapinformatie op de
disc. Afhankelijk van de trackstructuur kan dit meer
dan een minuut in beslag nemen. Ondertussen
wordt "Read" weergegeven. Wacht tot de weergave
automatisch start wanneer het lezen is voltooid.
10
)" te selecteren.
1
Druk op
(DISC) (+) of (DISC) (–)
[één keer voor elke disc]
(DISC) (+) of (DISC) (–)
[tot gewenst punt]

Weergave-items

Bij het wijzigen van disc/album/track wordt een
vooraf opgenomen titel*
track of het nieuwe album weergegeven. Als "on"
is geselecteerd voor de Auto Scroll functie, rollen
namen van meer dan 12 tekens in het display
(pagina 22).
MDLP display*
2
LP2: LP2 weergave
LP4: LP4 weergave
Tracknummer
Disc/Album*
nummer
Bron
Weergavemogelijkheden
• Discnaam*
1
*
4
/Artiestennaam*
• Tracknaam*
1
• Albumnaam*
1
*
• ID3-label*
1
*
3
Handeling
Druk op
(DSPL/PTY)
Weergave-item
wijzigen
(SCRL)
Weergave-item
rollen
*1 Wanneer u op (DSPL/PTY) drukt, wordt met "NO
Disc Name", "NO Album Name" of "NO Track
Name" aangegeven dat er geen disc-, album- of
tracknaam beschikbaar is. Met "NO ID3 Tag" wordt
aangegeven dat er geen ID3-label beschikbaar is.
*2 Alleen beschikbaar wanneer een los verkrijgbaar
MD-apparaat met MDLP-functie is aangesloten en
een MDLP-disc wordt afgespeeld.
*3 Alleen beschikbaar bij het afspelen van een
MP3-bestand.
*4 Als de disc met dit apparaat is benoemd met de
CUSTOM FILE functie, wordt Disc Memo bij
voorkeur weergegeven.
*5 Alleen voor CD TEXT discs met de artiestennaam.
Opmerkingen
• Sommige tekens kunnen niet worden getoond.
Tekens en symbolen die niet kunnen worden
weergegeven, verschijnen als " *".
• Bij sommige CD TEXT discs of ID3-labels met zeer
veel tekens kan de informatie niet rollen.
• Dit apparaat kan de artiestennaam voor elke track
van een CD TEXT disc of album niet weergeven.
1
voor de nieuwe disc/
Klok
3
Verstreken
afspeeltijd
5
3

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Content for Sony CDX-CA900

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: