Download  Print this page

Foutmeldingen - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Radiozenders kunnen niet worden
ontvangen.
Het geluid is gestoord.
• Sluit een elektrische antennebedieningskabel
(blauw) aan op de voedingskabel van de
auto-antenneversterker. (Alleen als uw auto
is uitgerust met een FM/MW/LW-antenne in
de achter-/zijruit.)
• Controleer de aansluiting van de auto-
antenne.
• De auto-antenne schuift niet uit.
t Controleer de aansluiting van de
voedingskabel van de auto-antenne.
• Controleer de frequentie.
• In de DSO stand is het geluid soms gestoord.
t Zet de DSO stand op "off" of wijzig de
DSO stand (pagina 24).
Er kan niet automatisch worden afgestemd
op zenders.
• De lokale zoekfunctie staat op "on".
t Zet de lokale zoekfunctie op "off"
(pagina 22).
• Het ontvangstsignaal is te zwak.
t Stem handmatig af.
De aanduiding "ST" knippert.
• Stem nauwkeurig af op de frequentie.
• Het ontvangstsignaal is te zwak.
t Schakel over naar mono-ontvangst
(pagina 22).
Een stereo uitzending weerklinkt in mono.
• Het apparaat staat in de mono-
ontvangststand.
t Annuleer mono-ontvangst (pagina 22).
RDS
SEEK begint na enkele seconden weergave.
De zender is niet van het TP-type of heeft een
zwak signaal.
t Druk herhaaldelijk op (TA) tot
"TA·······off" wordt weergegeven.
Geen verkeersinformatie.
• Schakel "TA" in.
• Ondanks TP zendt de zender geen
verkeersinformatie uit.
t Stem af op een andere zender.
PTY geeft "--------" weer.
• De huidige zender is geen RDS-zender.
• Geen RDS-gegevens ontvangen.

Foutmeldingen

Foutweergave
(voor dit apparaat en los verkrijgbare CD/
MD-wisselaars)
De volgende aanduidingen knipperen gedurende
ongeveer 5 seconden en er weerklinkt een
alarmsignaal.
Blank*
1
Er zijn geen tracks opgenomen op een MD.*
t Speel een MD af waarop tracks zijn
opgenomen.
Error*
1
• Een geplaatste CD is vuil of omgekeerd
geplaatst.*
2
t Reinig de CD of plaats deze correct.
• Een geplaatste CD/MD kan niet worden
afgespeeld.*
2
t Plaats een andere CD/MD.
High Temp
De omgevingstemperatuur bedraagt meer dan
50°C.
t Wacht tot de temperatuur onder 50°C is
gedaald.
NO Disc*
1
Er is geen disc in het CD/MD-apparaat
geplaatst.
t Plaats een disc in het CD/MD-apparaat.
NO Magazine
Er is geen discmagazijn in het CD/MD-
apparaat geplaatst.
t Plaats het magazijn in het CD/MD-
apparaat.
NO Music
Een CD zonder muziekbestand is in het MP3-
compatibele CD-apparaat geplaatst.
t Plaats een muziek CD in het MP3-
compatibele CD-apparaat.
Not Ready
De klep van het MD-apparaat is open of de
MD's zijn niet correct geplaatst.
t Sluit de klep of plaats de MD's correct.
Push Reset
Het CD/MD-apparaat functioneert niet.
t Druk op de RESET toets op het apparaat.
*1 Wanneer er een CD/MD-wisselaar is aangesloten,
verschijnt het discnummer van de CD of MD in het
display.
*2 Het discnummer van de disc met de fout verschijnt
in het display.
Als deze oplossingen niet helpen, moet u de
dichtstbijzijnde Sony dealer raadplegen.
vervolg op volgende pagina t
2
31

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: