Download  Print this page

Advertisement

Opmerkingen
• Voor alle veiligheid moet u de motor uitschakelen en
de sleutel uit het contactslot halen voordat u de
aansluitingen reinigt.
• Raak de aansluitingen nooit rechtstreeks aan met
uw vingers of een metalen voorwerp.
De lithiumbatterij vervangen
In normale omstandigheden gaan de batterijen
ongeveer 1 jaar mee. Afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden kan de levensduur
korter zijn.
Wanneer de batterij verzwakt, wordt het bereik
van de kaartafstandsbediening/
bedieningssatelliet kleiner. Plaats een nieuwe
lithiumbatterij. Bij een andere batterij bestaat er
brand- of explosiegevaar.
RM-X113: lithiumbatterij CR2025
x
RM-X6S: lithiumbatterij CR2032
1
Het deksel van de batterijhouder
openen
Houd de infraroodregelaar vast en open het
deksel van de batterijhouder door deze met
een muntje linksom te draaien.
CR2025
+ zijde omhoog
2
De batterij verwijderen
Druk op de zijkant van de batterij, zoals in de
afbeelding wordt weergegeven, en verwijder
de batterij.
3
Een batterij plaatsen
Plaats de batterij, zoals in de afbeelding wordt
weergegeven. Controleer of de polariteit van
de batterij in de juiste richting is geplaatst.
Opmerkingen bij de lithiumbatterij
• Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van
kinderen. Raadpleeg meteen een arts wanneer
een batterij wordt ingeslikt.
• Veeg de batterij schoon met een droge doek
voor een goed contact.
• Houd bij het plaatsen van de batterij rekening
met de juiste polariteit.
• Houd de batterij niet vast met een metalen tang
om kortsluiting te voorkomen.
WAARSCHUWING
Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij
ontploffen.
Probeer niet de batterij op te laden of te
openen; werp ook een lege batterij nooit in
het vuur.
Voor de Klanten in
Nederland
Gooi de batterij niet weg
maar lever deze in als klein
chemisch afval (KCA).
CR2032
+ zijde omhoog
27

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-CA900

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: