Download  Print this page

Het Frontpaneel Verwijderen - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Het frontpaneel verwijderen

Het frontpaneel van dit apparaat kan worden
verwijderd ter beveiliging tegen diefstal.
Waarschuwingstoon
Wanneer u het contact in de stand OFF zet
zonder het frontpaneel te verwijderen, weerklinkt
de waarschuwingstoon gedurende enkele
seconden.
Als u een los verkrijgbare versterker aansluit en
de ingebouwde versterker niet gebruikt, wordt de
pieptoon uitgeschakeld.
1
Druk op (OFF)*.
CD/MD-weergave of radio-ontvangst stopt
(sleutelverlichting en display blijven aan).
* Als de auto niet is voorzien van een contactslot
met ACC stand, moet u het apparaat
uitschakelen door 2 seconden op (OFF) te
drukken om te voorkomen dat de batterij leeg
raakt.
2
Druk op (OPEN), schuif het
frontpaneel naar rechts en trek de
linkerzijde van het frontpaneel
voorzichtig naar u toe.
1
2
Opmerkingen
• Als u het frontpaneel losmaakt terwijl het apparaat
nog aan staat, wordt het automatisch uitgeschakeld
om te voorkomen dat de luidsprekers worden
beschadigd.
• Druk niet te hard op het frontpaneel en het display.
• Stel het frontpaneel niet bloot aan hitte/hoge
temperaturen of vocht. Laat het niet achter in een
geparkeerde auto of op het dashboard of de
hoedenplank.
Tip
Neem het frontpaneel mee in het meegeleverde etui.
8
Het frontpaneel bevestigen
Plaats opening A van het frontpaneel op pin B
van het apparaat en duw de linkerzijde
voorzichtig naar binnen.
Druk op (SOURCE) op het apparaat (of plaats
een CD) om het apparaat in te schakelen.
x
Opmerking
Plaats niets aan de binnenzijde van het frontpaneel.
A
B

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: