Download  Print this page

Verhelpen Van Storingen - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Verhelpen van storingen

De onderstaande controlelijst kan u helpen bij
het oplossen van problemen die zich met het
apparaat kunnen voordoen.
Voordat u de controlelijst doorloopt, moet u de
verbindings- en gebruiksaanwijzingen lezen.
Algemeen
Geen geluid.
• Druk op (VOL) om het volume aan te
passen.
• Schakel de ATT-functie uit.
• Zet de faderregelaar in het midden voor een
systeem met 2 luidsprekers.
De geheugeninhoud is gewist.
• De RESET toets is ingedrukt.
t Sla opnieuw op in het geheugen.
• Het netsnoer of de batterij is losgekoppeld.
• De voedingskabel is niet goed aangesloten.
Geen pieptoon.
• De pieptoon is uitgeschakeld (pagina 22).
• Er is een los verkrijgbare versterker
aangesloten en u gebruikt de ingebouwde
versterker niet.
Aanduidingen verdwijnen van/verschijnen
niet in het display.
• De klokweergave verdwijnt als u 2 seconden
op (OFF) drukt (pagina 5).
• Verwijder het frontpaneel en reinig de
aansluitingen. Zie "Aansluitingen
schoonmaken" op pagina 26 voor meer
informatie.
Voorkeuzezenders en tijd zijn gewist.
De zekering is doorgebrand.
Maakt geluid met de contactsleutel op ON,
ACC of OFF.
De kabels zijn niet goed verbonden met de
hulpvoedingsaansluiting van de auto.
Het apparaat wordt niet van stroom
voorzien.
• Controleer de aansluiting. Controleer de
zekering wanneer alles in orde is.
• De auto heeft geen ACC stand (pagina 5).
t Druk op (SOURCE) op het apparaat (of
plaats een CD) om het apparaat in te
schakelen.
Het apparaat wordt constant van stroom
voorzien.
De auto heeft geen ACC stand.
De elektrisch bediende antenne schuift niet
uit.
De elektrisch bediende antenne heeft geen
relaisdoos.
30
Kan de aanduiding "--------" niet
uitschakelen.
U bent overgeschakeld naar de Name Edit stand.
t Houd (LIST) 2 seconden ingedrukt.
De bedieningssatelliet (RM-X6S) kan niet
worden bediend.
Draai de regelaar aan de onderzijde van de
bedieningssatelliet tot deze kan worden
bediend.
CD/MD-weergave
Er kan geen disc worden geplaatst.
• Er is al een CD/MD geplaatst.
• De CD/MD is met kracht omgekeerd of op
de verkeerde manier geplaatst.
Het afspelen begint niet.
• Defecte MD of vuile CD.
• Niet-voltooide CD-R/CD-RW.
• U probeert een CD-R/CD-RW af te spelen
die niet geschikt is voor audiogebruik.
• Sommige CD-R's/CD-RW's kunnen niet
worden afgespeeld wegens de
opname-apparatuur of de staat van de disc.
Een disc wordt automatisch uitgeworpen.
De omgevingstemperatuur is hoger dan 50°C.
De bedieningsknoppen werken niet.
De CD wordt niet uitgeworpen.
Druk op de RESET toets.
Het geluid verspringt door trilling.
• Het apparaat is geïnstalleerd in een hoek van
meer dan 60°.
• Het apparaat is niet op een stabiele plaats in
de auto gemonteerd.
Het geluid verspringt.
Vuile of defecte disc.
Radio-ontvangst
Er kan niet worden afgestemd op
voorkeuzezenders.
• Sla de juiste frequentie op in het geheugen.
• Het ontvangstsignaal is te zwak.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-CA900

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: