Download  Print this page

Pty Selecteren; Ct Instellen; Schermitems; Herhaaldelijk En Willekeurig Afspelen - Sony CDX-GT25 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

PTY selecteren

1
Houd (AF/TA) (PTY) ingedrukt tijdens
FM-ontvangst.
De naam van het huidige programmatype
verschijnt als de zender PTY-gegevens
uitzendt.
2
Druk herhaaldelijk op (AF/TA) (PTY) tot
het gewenste programmatype
verschijnt.
3
Druk op (SEEK) +/–.
Het apparaat begint te zoeken naar een zender
die het geselecteerde programmatype
uitzendt.
Programmatypen
NEWS (Nieuws), AFFAIRS (Actualiteiten),
INFO (Informatie), SPORT (Sport),
EDUCATE (Educatieve programma's),
DRAMA (Toneel), CULTURE (Cultuur),
SCIENCE (Wetenschap), VARIED (Diversen),
POP M (Populaire muziek), ROCK M (Rock-
muziek), EASY M (Easy Listening), LIGHT M
(Licht klassiek), CLASSICS (Klassiek),
OTHER M (Ander type muziek), WEATHER
(Weerberichten), FINANCE (Financiën),
CHILDREN (Kinderprogramma's), SOCIAL A
(Sociale zaken), RELIGION (Religie),
PHONE IN (Phone In), TRAVEL (Reizen),
LEISURE (Ontspanning), JAZZ (Jazz-muziek),
COUNTRY (Country-muziek), NATION M
(Nationale muziek), OLDIES (Oldies),
FOLK M (Folk-muziek), DOCUMENT
(Documentaires)
Opmerking
U kunt deze functie niet gebruiken in bepaalde landen/
regio's waar geen PTY-gegevens beschikbaar zijn.

CT instellen

1
Stel "CT-ON" in bij de instellingen
(pagina 12).
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat de CT-functie niet werkt, ook al
wordt er wel een RDS-zender ontvangen.
• Er kan een verschil zijn tussen de tijd van de CT-
functie en de werkelijke tijd.
10
CD

Schermitems

Tracknaam*
1
, disc-/artiestennaam*
artiestennaam*
1
, albumnummer*
albumnaam*
1
, tracknummer/
verstreken speelduur, klok
*1 De informatie over een CD TEXT, MP3/WMA wordt
weergegeven.
*2 Het albumnummer wordt alleen weergegeven als
het album wordt gewijzigd.
Als u schermitems wilt wijzigen, drukt u op
(DSPL).
Tip
De weergegeven items zijn afhankelijk van het model,
het disctype, de opname-indeling en de instellingen.
Zie pagina 14 voor meer informatie over MP3/WMA.
Herhaaldelijk en willekeurig
afspelen
1
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op (3) (REP) of (4) (SHUF) tot de
gewenste instelling wordt
weergegeven.
Selecteer
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
* Bij het afspelen van een MP3-/WMA-bestand.
Als u wilt terugkeren naar de normale
weergavestand, selecteert u "
OFF".
1
,
2
,
Actie
Track herhaaldelijk
afspelen.
Album herhaaldelijk
afspelen.
Album in willekeurige
volgorde afspelen.
Disc in willekeurige
volgorde afspelen.
OFF" of "SHUF

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-GT25

   Related Manuals for Sony CDX-GT25

This manual is also suitable for:

Cdx-gt29Cdx-gt242Cdx-gt240

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: