Download  Print this page

Een Cd Benoemen; Disc Memo - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Een CD benoemen

— Disc Memo (voor een CD-apparaat met de
CUSTOM FILE functie)
U kunt elke disc zelf benoemen (Disc Memo).
Een discnaam kan uit maximaal 8 tekens bestaan.
Een benoemde CD kunt u zoeken op naam
(pagina 13).
1
Start de weergave van de disc die u in
een CD-apparaat wilt benoemen met
de CUSTOM FILE functie.
2
Druk op (MENU) en vervolgens
herhaaldelijk op M of m tot "Name
Edit" wordt weergegeven.
3
Druk op (ENTER).
Het apparaat herhaalt de disc tijdens de
benoemingsprocedure.
4
Voer de tekens in.
1 Druk herhaaldelijk op M of m om het
gewenste teken te selecteren.
A
B
y
y
y
+
y
*1 (lege spatie)
2 Druk op , nadat u het gewenste
teken hebt gevonden.
Door op < te drukken, kunt u weer naar
links gaan.
3 Herhaal stap 1 en 2 om de
volledige naam in te voeren.
5
Druk twee keer op (MENU).
Het apparaat keert terug naar normale
CD-weergave.
12
C
0
1
2
...
y
y
y
A
y
*
y
1
y
...
*
Tips
• Overschrijf of voer "
corrigeren of te wissen.
• Een CD kan nog op een andere manier worden
benoemd: druk 2 seconden op (LIST) in plaats van
stap 2 en 3 uit te voeren. U kunt de handeling ook
voltooien door 2 seconden op (LIST) te drukken in
plaats van stap 5 uit te voeren.
• U kunt CD's benoemen met een apparaat zonder
CUSTOM FILE functie indien dat apparaat is
aangesloten samen met een CD-apparaat dat wel
met deze functie is uitgerust. De Disc Memo wordt
opgeslagen in het geheugen van het CD-apparaat
met de CUSTOM FILE functie.
Opmerking
REP····Track/willekeurige weergave wordt
onderbroken tot Name Edit is voltooid.
Disc Memo bekijken
Disc Memo heeft als weergave-item altijd
voorrang op originele CD TEXT informatie.
Handeling
Weergeven
Tip
Zie pagina 10 voor meer informatie over andere
weergave-items.
Disc Memo wissen
...
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om
"CD" te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om het
CD-apparaat te selecteren waarop de
Disc Memo is opgeslagen.
3
Druk op (MENU) en herhaaldelijk op M
of m tot "Name Delete" wordt
weergegeven.
4
Druk op (ENTER).
De opgeslagen namen verschijnen.
5
Druk herhaaldelijk op M of m om de
discnaam te selecteren die u wilt
wissen.
6
Druk 2 seconden op (ENTER).
De naam wordt gewist.
Herhaal stap 5 en 6 om andere namen te
wissen.
7
Druk twee keer op (MENU).
Het apparaat keert terug naar normale
CD-weergave.
" in om een naam te
Druk op
(DSPL) tijdens het afspelen
van een CD/CD TEXT disc

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: