Download  Print this page

Andere Functies; Gebruik Van De Bedieningssatelliet - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Andere functies

U kunt het apparaat (en los verkrijgbare
CD/MD-apparaten) ook bedienen met de
bedieningssatelliet.
RM-X6S (meegeleverd)
RM-X4S (los verkrijgbare)
Gebruik van de
bedieningssatelliet
RM-X6S (meegeleverd)
Plaats eerst de meegeleverde lithiumbatterij
CR2032 in de bedieningssatelliet. Zie "De
lithiumbatterij vervangen" op pagina 27, en
"Opmerkingen bij de lithiumbatterij" op pagina
27 voor meer informatie over het plaatsen van de
lithiumbatterij.
1
3
4
3
B
.
m
C
A
C
2
6
5
A
+
DISC
PUSH
>
D
M
SOURCE
DISC
-
B
D
a ATT toets
Geluid dempen.
b OFF toets*
1
Afspelen of radio-ontvangst stoppen.
c A VOL (volume) regelaar
Draaien om het volume aan te passen.
B SOURCE regelaar
Druk hierop om de bron te wijzigen.
(Radio/CD/MD*
C ./> regelaar
Druk hierop voor:
– automatisch afstemmen op zenders.
– tracks op de disc overslaan.*
Ingedrukt houden:
– zenders handmatig zoeken.
– snel een track vooruit/achteruit gaan.
D DISC +/– regelaar
Druk hierop voor:
– voorkeuzezenders ontvangen.
– disc wijzigen.*
Ingedrukt houden:
– album wijzigen.*
d MODE toets
Bediening wijzigen (radioband/CD-apparaat/
MD-apparaat*
2
)
e Infraroodzender
De bedieningssatelliet zendt infraroodstralen
uit in de richting die met de regelaar is
ingesteld.
f Regelaar voor infraroodstralen
Draai de regelaar om de richting van
infraroodstralen te wijzigen.
*1 Als de contactsleutel van de auto geen ACC
(accessory) stand heeft, moet u 2 seconden op
(OFF) drukken om de klokweergave uit te
schakelen nadat u het contact hebt uitgeschakeld.
*2 Alleen indien de juiste los verkrijgbare apparatuur
is aangesloten.
*3 Alleen beschikbaar als een los verkrijgbaar
draagbaar apparaat van Sony is aangesloten op
BUS AUDIO IN.
U kunt niet meerdere los verkrijgbare CD/MD-
apparaten tegelijkertijd aansluiten.
*4 Alleen beschikbaar wanneer een los verkrijgbaar
CD-apparaat met MP3-functie is aangesloten en
een MP3-bestand wordt afgespeeld.
vervolg op volgende pagina t
2
/AUX*
3
)
2
2
4
19

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-CA900

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: