Download  Print this page

Advertisement

Inhoudsopgave
Bedieningselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Voorzorgsmaatregelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instellingen wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Het frontpaneel verwijderen . . . . . . . . . . . . . 8
Klok instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Een disc afspelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Weergave-items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
- Shuffle Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
- Disc Memo*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
- List-up* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
* Beschikbare functies met los verkrijgbare
CD/MD-apparatuur
Opgeslagen zenders ontvangen . . . . . . . . . . 14
- List-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
RDS
Overzicht van RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- AF functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
- TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
- PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
- CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Het geluid snel dempen. . . . . . . . . . . . . . . . 21
- Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
De equalizer instellen (EQ7). . . . . . . . . . . . 23
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Het volume van de subwoofer(s)
aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Het apparaat verwijderen . . . . . . . . . . . . . . 28
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . 30
Foutmeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: