Download  Print this page

Advertisement

RM-X4S (los verkrijgbaar)
Bevestig eerst het juiste label afhankelijk van de
manier waarop u de bedieningssatelliet wilt
monteren.
De bedieningssatelliet werkt met knoppen en/of
draairegelaars.
S O U N D
M O D E
D S P L
Knoppen indrukken
(SOUND)
(SOURCE)
Draai aan de VOL regelaar
om het volume te regelen.
Druk op
(SOURCE)
(MODE)
(ATT)
(OFF)*
3
(SOUND)
(DSPL)
20
D S P L
M O D E
S O U N D
(ATT)
(MODE)
(DSPL)
(OFF)
Handeling
Bron wijzigen
(radio/CD/MD*
1
/AUX*
Aan
Bediening wijzigen
(radioband/CD-apparatuur/
MD*
1
apparaat)
Geluid dempen
Afspelen of radio-ontvangst
stoppen/apparaat
uitschakelen
Geluidsmenu aanpassen
Weergave-item wijzigen*
Aan de regelaar draaien
Draaien en loslaten:
– Tracks overslaan.
– Automatisch afstemmen op zenders.
Draaien, vasthouden en loslaten:
– Snel een track vooruit/achteruit gaan.
– Zenders handmatig zoeken.
Regelaar indrukken en draaien
Regelaar indrukken en draaien:
– Voorkeuzezenders ontvangen.
2
)/
– Disc wijzigen.*
Tijdens het afspelen van een CD met
MP3-bestanden*
Indrukken en snel draaien:
– Discs één voor één wijzigen.
Indrukken en gedraaid houden:
– Albums wijzigen.
*1 Alleen als de juiste los verkrijgbare apparatuur is
aangesloten.
*2 Alleen beschikbaar als een los verkrijgbaar
draagbaar apparaat van Sony is aangesloten op
BUS AUDIO IN. U kunt niet meerdere los
4
verkrijgbare CD/MD-apparaten tegelijkertijd
aansluiten.
*3 Als het contactslot van de auto geen ACC
(accessory) stand heeft, moet u 2 seconden op
(OFF) drukken om de klokweergave uit te
schakelen nadat u het contact hebt uitgeschakeld.
*4 Wanneer u de RDS-functie gebruikt, kunt u op
(DSPL) drukken om "PTY" in het display weer te
geven. Zo kunt u alleen de hoofdeenheid of de
kaartafstandsbediening gebruiken om de PTY-
gegevens te ontvangen.
*5 Alleen beschikbaar wanneer een los verkrijgbaar
CD-apparaat met MP3-functie is aangesloten en
een MP3-bestand wordt afgespeeld.
SEEK/AMS
regelaar
PRESET/DISC
regelaar
1
5

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: