Download  Print this page

Spectrum Analyzer (sa) Selecteren; Het Volume Van De - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Het volume van de

subwoofer(s) aanpassen
1
Druk op (SOURCE) om de gewenste
bron te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (SOUND) tot
"SUB" wordt weergegeven.
3
Druk herhaaldelijk op < of , om het
volume aan te passen.
Het display keert na 3 seconden terug naar de
normale weergave.
Tip
Het volume kan in stappen van 1 dB worden gewijzigd
van –10 dB tot +10 dB. Onder –10 dB wordt – ∞ dB
weergegeven.
De kantelfrequentie van de
subwoofer(s) regelen
U kunt voorkomen dat ongewenste hoge en
middelhoge frequenties naar de subwoofer(s)
worden gestuurd volgens de karakteristieken van
de aangesloten subwoofer(s). Door de
kantelfrequentie (zie onderstaand schema) in te
stellen, worden lage frequenties uitsluitend
weergegeven door de subwoofer(s) zodat u een
helderder weergavegeluid verkrijgt.
Kantelfrequentie
Frequentie (Hz)
1
Druk tijdens de weergave of radio-
ontvangst op (MENU).
2
Druk herhaaldelijk op M of m tot "LPF"
wordt weergegeven.
uit
3
Druk op < of , om de
kantelfrequentie te selecteren.
Wanneer u op < of , drukt, wordt de
frequentie als volgt gewijzigd:
off (standaardinstelling) y 125Hz y
78Hz
4
Druk op (MENU).
Als het instellen van de frequentie is voltooid,
keert het display terug naar de normale
weergave.
Spectrum analyzer (SA)
selecteren
Het geluidssignaalniveau wordt aangegeven door
een spectrum analyzer. U kunt een weergave
voor 10 patronen (SA·········1-9), off (spectrum
analyzer uitgeschakeld) of de automatische
weergavestand selecteren waarbij alle patronen
worden weergegeven.
1
Druk op (SOURCE) om de gewenste
bron te selecteren.
2
Druk op (MENU).
3
Druk herhaaldelijk op M of m tot "SA"
wordt weergegeven.
4
Druk op < of , om de gewenste
instelling te selecteren.
5
Druk op (MENU).
Als het instellen is voltooid, keert het display
terug naar de normale weergave.
25

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-CA900

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: