Download  Print this page

Extra Audio-apparatuur Aansluiten; Aanvullende Informatie; Onderhoud - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Extra audio-apparatuur
aansluiten
De AUX IN aansluiting (externe audio-ingang)
van het apparaat wordt ook gebruikt als BUS
AUDIO IN aansluiting (audio-ingang).
U kunt een los verkrijgbaar draagbaar apparaat
van Sony aansluiten om het geluid via de
luidsprekers in de auto te beluisteren.
Opmerking
Als u een los verkrijgbaar CD/MD-apparaat van Sony
aansluit, kunt u geen draagbare apparaten aansluiten
en kunt u "AUX" niet selecteren.
Extra apparatuur selecteren
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om
"AUX" te selecteren.
Het volumeniveau regelen
U kunt het volumeniveau voor alle aangesloten
apparatuur regelen.
1
Druk op (MENU) en herhaaldelijk op M
of m tot "AUX Level" wordt
weergegeven.
2
Druk op (ENTER).
3
Druk herhaaldelijk op M of m om het
gewenste volume te selecteren.
Het volume wordt in stappen van 1 dB
gewijzigd van –6 dB tot +6 dB.
4
Druk twee keer op (MENU).
Als het instellen is voltooid, keert het display
terug naar de normale weergave.
Extra apparatuur niet als muziekbron in
het display weergeven
1
Druk op (OFF).
CD/MD-weergave of radio-ontvangst stopt
(sleutelverlichting en display blijven aan).
2
Druk op (MENU).
3
Druk herhaaldelijk op M of m tot "AUX-
A·····on" wordt weergegeven.
4
Druk op , om "AUX-A····off" te
selecteren.
5
Druk op (MENU).
Selecteer "AUX-A·····on" om de aanduiding te
26
herstellen.

Aanvullende informatie

Onderhoud

Zekeringen vervangen
Vervang een zekering altijd door een identiek
exemplaar. Als de zekering doorbrandt, moet u
de voedingsaansluiting controleren en de
zekering vervangen. Als de zekering vervolgens
nogmaals doorbrandt, kan er sprake zijn van een
defect in de speler. Raadpleeg in dat geval de
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Waarschuwing
Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan
de standaardzekering van het apparaat omdat dit
hierdoor beschadigd kan raken.
Aansluitingen schoonmaken
De werking van het apparaat kan worden
verstoord als de aansluitingen tussen apparaat en
frontpaneel niet schoon zijn. Om dit te
voorkomen, maakt u het frontpaneel (pagina 8)
los en reinigt u de aansluitingen met een in
alcohol gedrenkt wattenstaafje. Gebruik hierbij
niet teveel kracht. Anders kunnen de
aansluitingen worden beschadigd.
Hoofdeenheid
Achterkant frontpaneel
Zekering (10 A)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: