Download  Print this page

Advertisement

Hoofdeenheid
VOL
SOURCE
a SOURCE toets
b Ontvanger voor
kaartafstandsbediening en
bedieningssatelliet
c Z (uitwerp) toets (bevindt zich aan de
voorzijde van het apparaat achter het
frontpaneel) 9
d Display
e OPEN toets 8, 9
f RESET toets (bevindt zich aan de
voorzijde van het apparaat achter het
frontpaneel) 7
g VOL (+/–) toetsen
h OFF toets*
* Waarschuwing wanneer u het apparaat
monteert in een auto waarvan het
contactslot geen ACC (accessory) stand
heeft.
Nadat u de motor hebt uitgezet, drukt u 2
seconden op (OFF) om de klokweergave uit
te schakelen.
Als u dit niet doet, wordt de klokweergave niet
uitgeschakeld en raakt de batterij leeg.
Opmerking
Als u 2 seconden op (OFF) drukt om het
apparaat uit te schakelen, kunt u het apparaat niet
bedienen met de kaartafstandsbediening of de
bedieningssatelliet tenzij u op (SOURCE) drukt
of een disc plaatst om het apparaat in te
schakelen.
OFF
CDX-CA900
5

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: