Download  Print this page

Klok Automatisch Instellen - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

1
Druk tijdens FM-ontvangst op
(DSPL/PTY) tot "PTY" wordt
weergegeven.
De naam van het huidige programmatype
wordt weergegeven als de zender PTY-
gegevens verzendt.
"--------" wordt weergegeven als de
ontvangen zender geen RDS-zender is of als
er geen RDS-gegevens worden ontvangen.
2
Druk herhaaldelijk op M of m tot u het
gewenste programmatype hebt
gevonden.
De programmatypes verschijnen in de
volgorde zoals aangegeven in de tabel.
"NO Document" wordt weergegeven als het
programmatype niet in de RDS-gegevens is
opgenomen.
3
Druk op (ENTER).
Het apparaat begint te zoeken naar een zender
die het gekozen programmatype uitzendt.
18

Klok automatisch instellen

— CT
Met de CT-gegevens (Clock Time) van de
RDS-uitzending wordt de klok automatisch
ingesteld.
1
Druk tijdens radio-ontvangst op
(MENU) en herhaaldelijk op M of m tot
"CT·······off" wordt weergegeven.
2
Druk herhaaldelijk op , tot
"CT········on" wordt weergegeven.
De klok is ingesteld.
3
Druk op (ENTER) om terug te keren
naar de normale weergave.
Selecteer "CT·······off" in stap 2 om de CT
functie te annuleren.
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat de CT functie niet werkt, ook al
wordt er wel een RDS-zender ontvangen.
• Er kan een verschil bestaan tussen de tijd van de CT
functie en de werkelijke tijd.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-CA900

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: