Download  Print this page

Een Disc Zoeken Op Naam; List-up; Radio; Zenders Automatisch Opslaan - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Opmerkingen
• Wanneer de Disc Memo voor een CD TEXT disc
wordt gewist, verschijnt de originele CD TEXT
informatie.
• Als u de Disc Memo die u wilt wissen, niet kunt
vinden, probeert u een ander CD-apparaat te
selecteren in stap 2.
• Hebt u de Disc Memo al volledig gewist, dan keert
het apparaat in stap 4 terug naar normale CD-
weergave.

Een disc zoeken op naam

— List-up (voor een CD-apparaat met de CD
TEXT/CUSTOM FILE functie of een MD-
apparaat)
U kunt deze functie gebruiken voor discs die u
1
zelf hebt benoemd*
of voor CD TEXT discs*
*1 Een zelf benoemde disc zoeken: wanneer u zelf
een CD (pagina 12) of MD benoemt.
*2 Discs zoeken aan de hand van de CD TEXT
informatie: bij het afspelen van een CD TEXT disc
op een CD-apparaat met de CD TEXT functie.
1
Druk op (LIST).
De naam die aan de huidige disc is toegekend,
verschijnt in het display.
2
Druk herhaaldelijk op M of m tot u de
gewenste disc hebt gevonden.
3
Druk op (ENTER) om de disc af te
spelen.
Opmerking
Sommige letters kunnen niet worden getoond
(uitgezonderd: Disc Memo).

Radio

Er kunnen maximaal 6 zenders per band (FM1,
FM2, FM3, MW en LW) worden opgeslagen.
Opgelet
Maak bij het afstemmen tijdens het rijden
gebruik van Best Tuning Memory om ongevallen
te vermijden.

Zenders automatisch opslaan

— Best Tuning Memory (BTM)

Deze functie selecteert de zenders met de
krachtigste signalen in de geselecteerde golfband
2
.
en slaat deze op in volgorde van frequentie.
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om
"TUNER" te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
golfband te kiezen.
3
Druk op (MENU) en herhaaldelijk op M
of m tot "BTM" wordt weergegeven.
4
Druk op (ENTER).
Er weerklinkt een pieptoon wanneer de
instelling is opgeslagen.
Opmerkingen
• Als er slechts enkele zenders kunnen worden
ontvangen wegens te zwakke signalen, blijven de
vorige instellingen voor een aantal cijfertoetsen
behouden.
• Wanneer een voorkeuzezender in het display wordt
weergegeven, worden zenders opgeslagen vanaf
deze voorkeuzezender.
13

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: