Download  Print this page

Displayitems; Herhaaldelijk En Willekeurig Afspelen; Radio; Zenders Opslaan En Ontvangen - Sony CDX-R6550 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

CD
Zie pagina 12 voor informatie over het aansluiten
van een CD/MD-wisselaar.

Displayitems

A
A Bron
B Tracknummer/verstreken speelduur,
naam van disc/artiest,
groepsnummer*
tracknaam, tekstinformatie*
*1 Het groepsnummer wordt alleen weergegeven als
de groep wordt gewijzigd.
*2 Wanneer u een MP3 afspeelt, wordt ID3 tag
weergegeven en wanneer u een ATRAC CD
afspeelt, worden tekstgegevens weergegeven die
met SonicStage, enzovoort zijn geschreven.
Als u de displayitems wilt wijzigen B, drukt u
op (DSPL). Wilt u de displayitems rollen B,
dan drukt u op (SCRL) op de
kaartafstandsbediening of stelt u "A.SCRL-ON"
in (pagina 12).
Tip
Het weergegeven item is afhankelijk van het disctype
en de opname-indeling. Zie pagina 14 voor meer
informatie over MP3 en pagina 15 voor meer
informatie over ATRAC CD's.
Herhaaldelijk en willekeurig
afspelen
1
Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk
op (3) (REP) of (4) (SHUF) tot de
gewenste instelling wordt
weergegeven.
Selecteer
Actie
REP-TRACK Track herhaaldelijk afspelen.
REP-GP*
Groep herhaaldelijk afspelen.
SHUF-GP*
Groep in willekeurige volgorde
afspelen.
SHUF-DISC
Disc in willekeurige volgorde
afspelen.
* Bij het afspelen van een MP3/ATRAC CD.
Als u wilt terugkeren naar de normale
weergavestand, selecteert u "REP-OFF" of
"SHUF-OFF".
8
B
1
, groepsnaam,
, klok
2

Radio

Zenders opslaan en ontvangen

Let op
Als u afstemt op zenders tijdens het rijden, moet
u de BTM-functie (Best Tuning Memory)
gebruiken om ongelukken te vermijden.
Automatisch opslaan — BTM
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot
"TUNER" wordt weergegeven.
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de band
te wijzigen. U kunt FM1, FM2, FM3, MW of
LW selecteren.
2
Houd (BTM) ingedrukt tot "BTM" gaat
knipperen.
Het apparaat slaat de zenders in de volgorde
van frequentie op onder de cijfertoetsen.
Er klinkt een pieptoon wanneer de instelling
is opgeslagen.

Handmatig opslaan

1
Als u de zender ontvangt die u wilt
opslaan, houdt u een cijfertoets ((1)
tot en met (6)) ingedrukt tot "MEM"
wordt weergegeven.
De aanduiding voor de cijfertoets verschijnt
in het display.
Opmerking
Als u een andere zender opslaat onder dezelfde
cijfertoets, wordt de eerder opgeslagen zender
vervangen.
Tip
Als een RDS-zender wordt opgeslagen, wordt de
AF-/TA-instelling ook opgeslagen (pagina 9).

De opgeslagen zenders ontvangen

1
Selecteer de band en druk vervolgens
op een cijfertoets ((1) tot en met (6)).
Met de kaartafstandsbediening
Druk op M of m om de voorkeurzenders te selecteren.

Automatisch afstemmen

1
Selecteer de band en druk vervolgens
op (SEEK) +/– om de zender te zoeken.
Het zoeken stopt zodra een zender wordt
ontvangen. Herhaal deze procedure tot de
gewenste zender wordt ontvangen.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-R6550

   Related Manuals for Sony CDX-R6550

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: