Download  Print this page

Bedieningselementen - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Bedieningselementen

Kaartafstandsbediening RM-X113
SCRL
PTY
DSPL
REP
1
4
DSO
SEEK
OFF
Raadpleeg de volgende pagina's voor meer informatie.
a SCRL toets 10
b DSPL/PTY (display mode) toets
c Cijfertoetsen 10, 12, 18
(1) REP 11
(2) SHUF 11
Zenders opslaan/opgeslagen zenders
ontvangen.
d DSO toets 24
e MENU toets
Menu's weergeven.
f SOURCE (Aan/Radio/CD/MD*
toets
Bron selecteren.
g SEEK (</,) toetsen
Tracks overslaan, snel vooruit of achteruit
gaan, automatisch afstemmen op zenders,
zenders handmatig zoeken en instellingen
selecteren.
h SOUND toets 21, 24, 25
i OFF (Stop/Uit) toets 8, 9, 26
j VOL (+/–) toetsen 16
Volume verhogen/verlagen.
4
AF
TA
SHUF
2
3
5
6
MODE
EQ7
+
DISC
SOURCE
+
SEEK
DISC
ATT
+
VOL
/AUX*
1
(SEEK)
(<): links
SEEK
kiezen/
.
In de menustand wordt met een v in het display
aangegeven welke van deze vier toetsen u kunt
selecteren.
Tip
Zie "De lithiumbatterij vervangen" op pagina 27 voor meer
informatie over het vervangen van de batterijen.
k AF toets 15, 17
l TA toets 16, 17
m MODE toets
Bedieningsstand wijzigen.
n EQ7 toets 23
o LIST toets 13, 14
p DISC (M/m) toetsen
Voorkeuzezenders ontvangen, disc wijzigen*
albums overslaan*
q ENTER toets
)
2
Instelling opgeven.
r ATT toets 21
*1 Als een los verkrijgbaar MD-apparaat is
aangesloten.
*2 Alleen beschikbaar als een los verkrijgbaar
draagbaar apparaat van Sony is aangesloten op
BUS AUDIO IN. U kunt niet meerdere los
verkrijgbare CD/MD-apparaten tegelijkertijd
aansluiten.
*3 Als een los verkrijgbaar CD/MD-apparaat is
aangesloten.
*4 Alleen beschikbaar wanneer een los verkrijgbaar
CD-apparaat met MP3-functie is aangesloten en
een MP3-bestand wordt afgespeeld.
(DISC)
(M): hoger kiezen
+
DISC
(SEEK)
SOURCE
(,): rechts
+
SEEK
DISC
(DISC)
(m): lager kiezen
4
en menu selecteren.
kiezen/
>
3
,

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: