Download  Print this page

Klok Instellen; Cd-speler Cd/md-apparaat (los Verkrijgbare); Een Disc Afspelen - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Klok instellen

De digitale klok werkt met het 24-uurs systeem.
Voorbeeld: de klok instellen op 10:08
1
Druk op (MENU) en herhaaldelijk op M
of m tot "Clock" wordt weergegeven.
1 Druk op (ENTER).
De aanduiding voor uren knippert.
2 Druk op M of m om het uur in te
stellen.
3 Druk op ,.
De aanduiding voor minuten knippert.
4 Druk op M of m om de minuut in te
stellen.
2
Druk twee keer op (MENU).
De klok begint te lopen. Na het instellen van
de klok keert het display terug naar de
normale weergave.
Tips
• U kunt de klok automatisch instellen met de RDS
functie (pagina 18).
• Als D.Info aan staat, wordt de tijd altijd weergegeven
(pagina 22).
CD-speler
CD/MD-apparaat
(los verkrijgbare)
Met dit apparaat kunt u niet alleen een CD
afspelen maar ook externe CD/MD-apparaten
(MP3-compatibele CD) bedienen. Als u los
verkrijgbare MP3-compatibele CD-apparaten
(zoals een MP3 CD-wisselaar) aansluit, kunt u
gecomprimeerde MP3-audiobestanden goed
afspelen.
Opmerking
Wanneer u een los verkrijgbaar MP3-compatibel CD-
apparaat met CD TEXT functie aansluit, verschijnt de
CD TEXT informatie in het display wanneer u een CD
TEXT disc afspeelt.

Een disc afspelen

(Met dit apparaat)
1
Druk op (OPEN) en plaats de disc (met
het label omhoog).
2
Sluit het frontpaneel.
Het afspelen begint automatisch.
Als er al een disc is geplaatst, drukt u
herhaaldelijk op (SOURCE) tot "CD" wordt
weergegeven om het afspelen te starten.
Handeling
Druk op
Afspelen stoppen (OFF)
(OPEN) en vervolgens Z
Disc uitwerpen
(SEEK) (./>)
Tracks overslaan
– Automatic
[één keer voor elke track]
Music Sensor
(SEEK) (m/M)
Snel vooruit/
achteruit gaan
[tot gewenst punt]
– Manual Search
vervolg op volgende pagina t
9

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: