Download  Print this page

Verkeersinformatie Beluisteren; Ta/tp - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Voor zenders zonder alternatieve
frequenties
Druk binnen 8 seconden op < of ,
terwijl de zendernaam knippert.
Het apparaat zoekt naar een andere frequentie
met dezelfde PI-gegevens (Programme
Identification). "PI Seek" wordt
weergegeven.
Als het apparaat niet dezelfde PI-gegevens
kan vinden, keert het terug naar de vorige
frequentie.
Een regionaal programma beluisteren
Als de AF functie is ingeschakeld: de
fabrieksinstelling van het apparaat beperkt
ontvangst tot een bepaalde regio, zodat er niet
wordt overgeschakeld naar een regionale zender
met een krachtigere frequentie.
Als u het ontvangstgebied van het regionale
programma verlaat en de AF functie volledig wilt
benutten, selecteert u "Regional·off" in het menu
(pagina 22).
Opmerking
Deze functie werkt niet in Groot-Brittannië en
bepaalde andere gebieden.
Local Link functie
(alleen Groot-Brittannië)
Met deze functie kunt u andere lokale zenders in
het gebied selecteren, ook als deze niet zijn
opgeslagen onder de cijfertoetsen.
1
Druk op een cijfertoets ((1) tot (6))
waaronder een lokale zender is
opgeslagen.
2
Druk binnen de 5 seconden nogmaals
op de cijfertoets van de lokale zender.
3
Herhaal dit tot de gewenste zender
wordt ontvangen.
16
Verkeersinformatie
beluisteren

— TA/TP

Als u TA (Traffic Announcement) en TP (Traffic
Programme) inschakelt, ontvangt u automatisch
verkeersinformatie als deze op FM-zenders
wordt uitgezonden. Deze instellingen
functioneren onafhankelijk van het huidige FM-
programma of de huidige bron (CD/MD). Het
apparaat schakelt terug naar de oorspronkelijke
bron als de verkeersinformatie is afgelopen.
Druk herhaaldelijk op (TA) tot
"TA········on" wordt weergegeven.
Het apparaat begint te zoeken naar zenders
die verkeersinformatie uitzenden.
Met "TP" wordt de ontvangst van dergelijke
zenders aangegeven en "TA" knippert tijdens
de ontvangst van verkeersinformatie. Het
apparaat blijft zoeken naar beschikbare
zenders met verkeersinformatie als "NO TP"
wordt aangegeven.
Als u alle verkeersinformatie wilt annuleren,
selecteert u "TA·······off".
Handeling
Druk op
(TA)
Huidig
verkeersbericht
annuleren
Tip
U kunt de huidige informatie ook annuleren door op
(SOURCE) of (MODE) te drukken.
Het volume van verkeersinformatie
vooraf instellen
U kunt het volume van de verkeersinformatie
vooraf instellen, zodat u geen bericht mist.
1
Druk op (VOL) om het volume aan te
passen.
2
Druk 2 seconden op (TA).
"TA" wordt weergegeven en de instelling
wordt opgeslagen.
Noodberichten ontvangen
Als AF of TA is ingeschakeld, schakelt het
apparaat over naar noodberichten bij het luisteren
naar een FM-zender of CD/MD.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: