Download  Print this page

Dynamic Soundstage Organizer (dso); Voor- En Achtervolume Aanpassen; Aanpassen - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Dynamic Soundstage
Organizer (DSO) instellen
Indien de luidsprekers onder in de deuren zijn
gemonteerd, komt het geluid van onderen en kan
het niet helder zijn.
Met de DSO functie (Dynamic Soundstage
Organizer) krijgt u een geluid alsof de
luidsprekers boven het dashboard zijn
gemonteerd (virtuele luidsprekers).
U kunt de DSO-instelling voor elke bron
opslaan.
DSO stand en beeld van virtuele
luidsprekers
*3
*2
*4
*1 DSO 1
*2 DSO 2
*3 DSO 3
*4 DSO OFF
1
Druk op (SOURCE) om een bron te
selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (DSO) tot de
gewenste DSO-instelling wordt
weergegeven.
Wanneer u op (DSO) drukt, wordt de DSO-
instelling gewijzigd in de volgorde
"DSO········1-3" en "off".
Selecteer "DSO······off" om de DSO functie te
annuleren. Het display keert na 3 seconden
terug naar de normale weergave.
Opmerkingen
• DSO kan mogelijk niet het gewenste effect hebben,
afhankelijk van auto-interieur of muziekgenre.
• Zet DSO op off wanneer FM-uitzendingen moeilijk
hoorbaar zijn.
24
*3
*1
*1
*2
*4
Voor- en achtervolume

aanpassen

1
Druk op (SOURCE) om de gewenste
bron te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (SOUND) tot
"FAD" wordt weergegeven.
3
Druk herhaaldelijk op < of , om het
volume van de voorste en achterste
luidsprekers te regelen.
Het display keert na 3 seconden terug naar de
normale weergave.
De kantelfrequentie van de voorste en
achterste luidsprekers regelen
U kunt de kantelfrequentie van de luidsprekers
afstemmen op de karakteristieken van de
gemonteerde luidsprekers.
Kantelfrequentie
uit
Frequentie (Hz)
1
Druk tijdens de weergave of radio-
ontvangst op (MENU).
2
Druk herhaaldelijk op M of m tot "HPF"
wordt weergegeven.
3
Druk op < of , om de
kantelfrequentie te selecteren.
Wanneer u op < of , drukt, wordt de
frequentie als volgt gewijzigd:
off (standaardinstelling) y 78Hz y
125Hz
4
Druk op (MENU).
Als het instellen van de frequentie is voltooid,
keert het display terug naar de normale
weergave.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-CA900

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: