Download  Print this page

Opgeslagen Zenders Ontvangen; Alleen Bepaalde Zenders Vastleggen; Afstemmen Op Een Zender Uit Een Lijst; List-up - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Opgeslagen zenders
ontvangen
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om
"TUNER" te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
golfband te selecteren.
3
Druk op de cijfertoets ((1) tot (6))
waaronder de gewenste zender is
opgeslagen.
Tip
M
m
Druk op
of
om de zenders te ontvangen in de
volgorde waarin deze in het geheugen zijn
opgeslagen (Preset Search functie).
Als u niet kunt afstemmen op een
voorkeuzezender
Druk op < of , om de zender te
zoeken (automatisch afstemmen).
Het zoeken stopt zodra een zender wordt
ontvangen. Herhaal dit tot de gewenste zender
wordt ontvangen.
Tips
• Als automatisch afstemmen te vaak stopt, schakelt u
Local Seek in om het zoeken te beperken tot
zenders met krachtigere signalen (zie "Instellingen
voor het geluid en het display wijzigen" op pagina
22).
• Als u de frequentie van de gewenste zender kent,
<
,
houdt u
of
ongeveer is bereikt. Vervolgens drukt u herhaaldelijk
<
,
op
of
om nauwkeurig af te stemmen op de
gewenste frequentie (handmatig afstemmen).
Bij slechte FM stereo-ontvangst
Selecteer mono-ontvangst
(zie "Instellingen voor het geluid en het
display wijzigen" op pagina 22).
Het geluid verbetert maar is mono ("ST"
verdwijnt).
Tip
Zet DSO op off wanneer FM-uitzendingen moeilijk
hoorbaar zijn (pagina 24).
14
ingedrukt tot de frequentie
Alleen bepaalde zenders
vastleggen
U kunt zenders handmatig opslaan onder een
bepaalde cijfertoets.
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om
"TUNER" te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
golfband te selecteren.
3
Druk op < of , om af te stemmen op
de zender die u wilt opslaan.
4
Druk twee seconden op de gewenste
cijfertoets ((1) tot (6)) tot "MEM" in
het brondisplay wordt weergegeven.
De cijfertoetsaanduiding wordt in het display
weergegeven.
Opmerking
Als u een andere zender wilt opslaan onder dezelfde
cijfertoets, wordt de eerder opgeslagen zender gewist.
Afstemmen op een zender uit
een lijst

— List-up

1
Druk tijdens radio-ontvangst kort op
(LIST).
De frequentie of de naam van de zender
waarop momenteel is afgestemd, verschijnt in
het display.
2
Druk herhaaldelijk op M of m tot u de
gewenste zender hebt gevonden.
Als er geen naam aan de geselecteerde zender
is toegewezen, verschijnt de frequentie in het
display.
3
Druk op (ENTER) om af te stemmen op
de gewenste zender.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-CA900

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: