Download  Print this page

Voorzorgsmaatregelen; Opmerkingen Betreffende Compact Discs - Sony CDX-CA900 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Voorzorgsmaatregelen

• Als de auto in de volle zon is geparkeerd, moet
u het apparaat laten afkoelen voordat u het
gebruikt.
• Een elektrische antenne schuift automatisch uit
wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
• Maak tijdens het rijden geen gebruik van de
CUSTOM FILE functie of andere functies die
uw aandacht van de weg kunnen afleiden.
Als u vragen of problemen hebt over het apparaat
die niet in deze gebruiksaanwijzing worden
behandeld, kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde
Sony dealer.
Condensvorming
Op een regenachtige dag of in een zeer vochtige
omgeving kan op de lenzen in het apparaat vocht
condenseren. In dit geval kan de werking van het
apparaat zijn verstoord. Verwijder in dit geval de
disc en wacht ongeveer een uur tot alle
condensvocht is verdampt.
Behoud van een optimale
geluidskwaliteit
Let op dat u geen drankjes op het apparaat of de
discs morst.
6
Opmerkingen betreffende
compact discs
• Raak het oppervlak van de disc niet aan om
deze schoon te houden. Pak de disc vast aan de
rand.
• Bewaar uw discs in hun doosje of discmagazijn
wanneer u deze niet gebruikt. Stel discs niet
bloot aan hitte/hoge temperaturen. Laat ze niet
achter in een geparkeerde auto of op het
dashboard/de hoedenplank.
• Plak geen labels op de discs en gebruik ook
geen discs met kleverige inkt/resten. Dergelijke
discs kunnen stoppen met draaien, waardoor de
werking wordt verstoord of de disc beschadigd
kan raken.
• Gebruik geen discs waarop stickers zijn
geplakt.
Als u toch dergelijke discs gebruikt, kan dat
leiden tot:
– het niet uitwerpen van een disc (omdat een
label of sticker losraakt en het
uitwerpmechanisme blokkeert).
– het niet correct uitlezen van audiogegevens
(zoals verspringen tijdens het afspelen of niet
afspelen) doordat de sticker onder invloed van
de warmte krimpt en de disc kromtrekt.
• Discs met afwijkende vormen (zoals hart,
vierkant, ster) kunnen niet in dit apparaat
worden afgespeeld. Als u dit toch doet, kan het
apparaat worden beschadigd. Gebruik
dergelijke discs niet.
• U kunt geen 8 cm CD's afspelen.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: