Download  Print this page

Aanvullende Informatie; Voorzorgsmaatregelen; Opmerkingen Over Discs; Informatie Over Mp3-bestanden - Sony CDX-R6550 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen

• Wanneer uw auto in de volle zon heeft gestaan,
moet u eerst het apparaat laten afkoelen voordat u
het gaat gebruiken.
• Een elektrisch bediende antenne schuift
automatisch uit wanneer het apparaat wordt
ingeschakeld.
Condensvorming
Op een regenachtige dag of in een zeer vochtige
omgeving kan vocht condenseren op de lenzen en
het display van het apparaat. In dit geval kan de
werking van het apparaat worden verstoord.
Verwijder de disc en wacht ongeveer een uur tot alle
vocht is verdampt.
Optimale geluidskwaliteit behouden
Let op dat u geen drankjes op het apparaat of de
discs morst.

Opmerkingen over discs

• Raak het oppervlak van de disc niet aan zodat deze
schoon blijft. Pak de disc bij de randen vast.
• Bewaar de discs in het doosje of het discmagazijn
wanneer u deze niet gebruikt.
• Stel discs niet bloot aan hitte/hoge temperaturen.
Laat de discs niet achter in een geparkeerde auto
of op het dashboard/de hoedenplank.
• Plak geen etiketten op de discs en gebruik geen
discs met kleverige inkt/resten. Dergelijke discs
kunnen stoppen met draaien, waardoor de werking
wordt verstoord of de disc kan worden
beschadigd.
• Gebruik geen discs waarop stickers zijn geplakt.
Als u dergelijke discs toch gebruikt, kan dat leiden
tot:
– het niet uitwerpen van een disc (doordat een
sticker losraakt en het uitwerpmechanisme wordt
geblokkeerd);
– het niet correct lezen van audiogegevens
(bijvoorbeeld geluid verspringt of wordt niet
weergegeven) doordat de sticker onder invloed
van de warmte krimpt en de disc kromtrekt.
• Discs met afwijkende vormen (bijvoorbeeld hart,
vierkant, ster) kunnen niet met dit apparaat
worden afgespeeld. Als u dit toch probeert, kan
het apparaat worden beschadigd. Gebruik
dergelijke discs niet.
• U kunt geen 8-cm CD's afspelen.
14
• Maak een disc voor het
afspelen altijd schoon met een
in de handel verkrijgbare
reinigingsdoek. Veeg de disc
van binnen naar buiten schoon.
Gebruik geen oplosmiddelen
zoals benzine, thinner en in de
handel verkrijgbare
reinigingsmiddelen of
antistatische sprays voor grammofoonplaten.
Opmerkingen over CD-R's/CD-RW's
• Sommige CD-R's/CD-RW's (afhankelijk van de
opnameapparatuur of de staat van de disc) kunnen
niet met dit apparaat worden afgespeeld.
• U kunt geen CD-R/CD-RW afspelen die niet is
gefinaliseerd.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen om discs af te spelen die
voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
Recentelijk hebben bepaalde platenmaatschappijen
discs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyrightbeveiligingstechnologieën. Sommige van
deze discs voldoen niet aan de CD-norm en kunnen
wellicht niet worden afgespeeld met dit apparaat.

Informatie over MP3-bestanden

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) is een compressie-
indeling voor muziekbestanden. Audio-CD-
gegevens worden gecomprimeerd tot ongeveer
1/10e van de oorspronkelijke grootte.
• Het apparaat is compatibel met de indeling ISO
9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo in expansie-
indeling, ID3 tag versie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 en 2.4 en
Multi Session (meerdere sessies).
• Maximumaantal:
– mappen (groepen): 150 (inclusief hoofdmap en
lege mappen).
– MP3-bestanden (tracks) en mappen op een disc:
300 (als de naam van een bestand/map veel
tekens bevat, kan dit aantal minder dan 300
worden).
– tekens die kunnen worden weergegeven voor een
map-/bestandsnaam is 32 (Joliet) of 32/64
(Romeo). Voor ID3 tag geldt een maximum van
15/30 tekens (voor 1.0, 1.1, 2.2 en 2.3) of van
63/126 tekens (voor 2.4).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-R6550

   Related Manuals for Sony CDX-R6550

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: