Download  Print this page

Voorzorgsmaatregelen; Opmerkingen Betreffende Compact Discs - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Voorzorgsmaatregelen

• Wanneer uw auto in de volle zon geparkeerd
stond, moet u eerst het toestel laten afkoelen
alvorens het in gebruik te nemen.
• Een elektrisch bediende antenne schuift
automatisch uit wanneer het toestel wordt
aangezet.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot
dit toestel die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw
Sony handelaar.
Condensvorming
Op een regenachtige dag of in een zeer vochtige
omgeving kan op de lensen in het toestel vocht
condenseren. In dat geval kan de werking van het
toestel zijn verstoord. Verwijder in dat geval de
disc en wacht ongeveer een uur tot alle
condensvocht is verdampt.
Behoud van een optimale
geluidskwaliteit
Let op dat u geen drankjes op het toestel of discs
morst.
6
Opmerkingen betreffende
compact discs
• Raak het oppervlak van de disc niet aan om ze
schoon te houden. Neem de disc vast aan de
rand.
• Bewaar uw discs in hun doosje of disc-
magazijn wanneer u ze niet gebruikt.
Stel discs niet bloot aan hitte/hoge
temperaturen. Laat ze niet achter in een
geparkeerde auto of op het dashboard/de
hoedenplank.
• Kleef geen labels en gebruik ook geen discs
met kleverige inkt/resten. Dergelijke discs
kunnen stoppen met draaien, waardoor de
werking wordt verstoord of de disc beschadigd
kan raken.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze dit toestel
worden afgespeeld. Indien u dat toch doet, kan
het toestel worden beschadigd. Gebruik geen
dergelijke discs.
• U kunt geen 8 cm CD's afspelen.
• Maak een disc voor het afspelen altijd schoon
met een in de handel verkrijgbare doek. Wrijf
van binnen naar buiten toe. Gebruik geen
solventen zoals benzine, thinner en in de handel
verkrijgbare reinigingsmiddelen of
antistatische sprays voor grammofoonplaten.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

   Related Manuals for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: