Download  Print this page

Opgeslagen Zenders Ontvangen; Alleen Bepaalde Zenders Vastleggen - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Opgeslagen zenders
ontvangen
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de
radio te kiezen.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
golfband te kiezen.
3
Druk op de cijfertoets ((1) tot (6))
waaronder de gewenste zender is
opgeslagen.
Tip
Druk op een van beide zijden van (DISC) om de
zenders te ontvangen in de volgorde waarin ze in het
geheugen zijn opgeslagen (Preset Search functie).
Indien u niet kunt afstemmen op een
voorkeuzezender
Druk op een van beide zijden van
(SEEK) om de zender te zoeken
(automatisch afstemmen).
Het zoeken stopt van zodra een zender wordt
ontvangen. Herhaal dit tot de gewenste zender
wordt ontvangen.
Tips
• Indien automatisch afstemmen te vaak stopt, zet
dan Local Seek aan om het zoeken te beperken tot
zenders met sterke signalen (zie "Instellingen voor
het geluid en het display wijzigen" op pagina 26).
• Als u de frequentie kent van de zender die u wilt
beluisteren, hou dan een van beide zijden van
(SEEK) ingedrukt tot de frequentie ongeveer is
bereikt en druk dan herhaaldelijk op (SEEK) om
nauwkeurig af te stemmen op de gewenste
frequentie (handmatig afstemmen).
Bij slechte FM stereo-ontvangst
Kies mono ontvangst.
(zie "Instellingen voor het geluid en het
display wijzigen" op pagina 26).
Het geluid verbetert maar is mono ("ST"
verdwijnt).
14
Alleen bepaalde zenders
vastleggen
U kunt zenders handmatig opslaan onder een
bepaalde cijfertoets.
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de
radio te kiezen.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
golfband te kiezen.
3
Druk op één van de zijden van (SEEK)
om af te stemmen op de zender die u
wilt opslaan.
4
Hou de gewenste cijfertoets ((1) tot
(6)) 2 seconden lang ingedrukt tot
"MEM" verschijnt.
De cijfertoetsindicatie verschijnt in het
display.
Opmerking
Als u opnieuw een zender opslaat onder eenzelfde
voorkeuzetoets, wordt de eerder opgeslagen zender
gewist.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: