Download  Print this page

Basishandelingen Van Dab - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Basishandelingen van DAB

Ensemble en service zoeken
— Automatisch afstemmen
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de
radio te kiezen.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om
"DAB" te kiezen.
3
Hou een van beide zijden van (SEEK)
ingedrukt tot "Seek +" of "Seek –"
verschijnt.
Het toestel stopt met zoeken wanneer een
ensemble wordt gevonden. Het toestel kiest
automatisch de eerste service en toont de
naam op het display in plaats van "Seek +"/
"Seek –".
4
Druk op een van beide zijden van
(SEEK) om de gewenste service te
kiezen.
Ensemble kiezen
— Handmatig afstemmen
Wanneer u het kanaalnummer van het ensemble
kent, gaat u als volgt tewerk om erop af te
stemmen.
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de
radio te kiezen.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om
"DAB" te kiezen.
3
Druk op een van beide zijden van
(DISC) tot "Ch. XXX" verschijnt.
4
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) tot het gewenste
kanaalnummer verschijnt.
20
Vooringestelde services ontvangen
Na het voorinstellen van de service staat de
volgende procedure ter beschikking. Meer details
over het voorinstellen van services vindt u onder
"DAB services automatisch voorinstellen"
(pagina 21) en "DAB diensten handmatig
voorinstellen" (pagina 21).
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de
radio te kiezen.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om
"DAB" te kiezen.
3
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) om de
vooringestelde service te kiezen.
Tip
Een vooringestelde service (nummer 1 tot 6) kan nog
op een andere manier worden ontvangen.
Druk op de cijfertoets ((1) tot (6)) waaronder de
gewenste service is opgeslagen.
Controleer de ontvangst van het DAB-
programma aan de hand van het niveau.
Hoe krachtiger het ontvangstsignaal, hoe
hoger het niveau.
niveau 1
niveau 2
Wanneer geen service voor het gekozen
programmatype beschikbaar is, verschijnt "----".
"----" knippert op het display bij slechte
ontvangst.
Opmerking
Zet Motion Display (pagina 26) af om het niveau te
laten zien.
niveau 3
niveau 4

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: