Download  Print this page

Omschakelen Tussen Meerkanaalsaudio En; Drc; Een Dab Service Zoeken Volgens Programmatype (pty) - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Ensemble-lijst automatisch bijwerken
Wanneer u de BTM-functie voor het eerst
gebruikt, worden alle beschikbare ensembles in
uw gebied automatisch opgeslagen. Wanneer u
de BTM-functie opnieuw activeert, wordt de
inhoud van deze lijsten bijgewerkt zoals
beschreven op pagina 21.
Bij automatisch of handmatig afstemmen wordt
een ontvangen ensemble toegevoegd aan de
respectieve lijst zonder erin te worden
opgenomen.
Een ensemble wordt eveneens van de respectieve
lijst gewist wanneer:
• u een ensemble kiest dat niet kan worden
ontvangen.
• u een ensemble, service of component wilt
ontvangen door automatisch of handmatig af te
stemmen, maar die niet kunnen worden
ontvangen.
Omschakelen tussen
meerkanaalsaudio en DRC
DAB kan meerkanaalsaudio bevatten. U kunt het
hoofd- of subkanaal kiezen voor ontvangst.
Wanneer u de DRC (Dynamic Range Control)
functie aanzet, kan de dynamiek van de service
die compatibel is met DRC automatisch worden
vergroot.
De volgende instellingen zijn mogelijk:
• BLGL — om "Main" (hoofdkanaal) of "Sub"
(subkanaal) te kiezen.
• DRC — om de functie aan of uit te zetten.
1
Druk tijdens het beluisteren van een
DAB-programma op (MENU).
2
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) tot "DRC" of "BLGL"
verschijnt.
3
Druk op een van beide zijden van
(SEEK) om de gewenste instelling te
kiezen (voorbeeld: "on" of "off").
4
Druk op (ENTER).
Opmerking
"BLGL" verschijnt alleen in het menu bij ontvangst van
een meerkanaalsprogramma.
Een DAB service zoeken
volgens programmatype
(PTY)
U kunt afstemmen op het gewenste programma
met behulp van de PTY (programmatypekeuze)
functie.
1
Druk tijdens het beluisteren van een
DAB-programma op (DSPL/PTY).
2
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) om het
programmatype te kiezen.
De programmatypes verschijnen in de
volgorde zoals aangegeven op pagina 18.
3
Druk op (ENTER).
Het zoeken naar een service van het gekozen
programmatype start automatisch.
23

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: