Download  Print this page

Bediening Van De Radio; Zenders Automatisch Opslaan; Opgeslagen Zenders Ontvangen - Sony CDC-R504MP Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Versterken van de bassen
(H-BASS)
Druk op (H-BASS).
Bij meermalen indrukken van (H-BASS) wordt de
H-BASS functie beurtelings in- en uitgeschakeld.
Opmerking
De H-BASS instelling heeft geen invloed op het
signaal dat in de "SUB" (subwoofer) stand via de
AUDIO OUT REAR aansluitingen op het
achterpaneel wordt uitgevoerd.
De equalizer (EQ) instellen
U kunt een equalizercurve instellen voor 7
muziekgenres (HIP-HOP, VOCAL, CLUB, JAZZ,
POPS, ROCK en CUSTOM).
Voor elke bron kan een verschillende
equalizerinstelling worden opgeslagen.
Een equalizercurve kiezen
1
Druk op (SOURCE) om de geluidsbron te
kiezen (TUNER, CD of AUX).
2
Druk enkele malen op (EQ) om de gewenste
equalizercurve te kiezen.
Kies "OFF" om het equalizereffect uit te
schakelen.
De equalizercurve aanpassen
U kunt de equalizerinstellingen voor de diverse
toonbereiken aanpassen en opslaan.
1
Voer de bovenstaande stappen 1 en 2 uit.
2
Druk op (PUSH-MENU).
3
Druk op (SEEK) (+) of (SEEK) (–) om het
gewenste toonbereik te kiezen: "LOW",
"MID" of "HI".
4
Draai aan (PUSH-MENU) om het gewenste
volumeniveau in te stellen.
Het volumeniveau kan in stappen van 1 dB
worden ingesteld tussen –10 en +10 dB.
5
Herhaal de stappen 2 t/m 4 om nog andere
equalizercurve-instellingen te wijzigen.
Opmerking
Als EQ op "OFF" is ingesteld, kunt u de
equalizercurve-instellingen niet wijzigen.
De fabrieksinstellingen weer oproepen
Tijdens het wijzigen van de equalizercurve-
instellingen kunt u ook de fabrieksinstellingen
weer oproepen.
Houd tijdens het maken van de instellingen
(PUSH-MENU) ingedrukt totdat het
equalizertype (zoals HIP-HOP) in het display
verschijnt.
6

BEDIENING VAN DE RADIO

Er kunnen maximaal 6 zenders van elke
afstemband (FM1, FM2, FM3, MW en LW) worden
opgeslagen.
Let op
Als u tijdens het rijden op een zender afstemt,
moet u de Best Tuning Memory functie gebruiken
om een ongeluk te voorkomen.
Cijfertoetsen
(SEEK)(+)/(SEEK)(–)

Zenders automatisch opslaan

– Best Tuning Memory (BTM)
1
Druk enkele malen op (SOURCE) om de
radio als geluidsbron te kiezen.
2
Druk enkele malen op (MODE) om de
afstemband te kiezen.
3
Houd (BTM SENS) ingedrukt tot "BTM" in
het display knippert.
Het apparaat slaat de zenders in de volgorde
van de ontvangstfrequentie onder de
cijfertoetsen op.
U hoort een pieptoon wanneer een zender is
opgeslagen.
Opmerkingen
• Als er slechts enkele zenders ontvangen kunnen
worden vanwege zwakke signalen, behouden
enkele cijfertoetsen de vorige instellingen.
• Als er een nummer in het display wordt
aangegeven, worden de zenders opgeslagen
vanaf de zender die momenteel wordt
ontvangen.

Opgeslagen zenders ontvangen

1
Druk enkele malen op (SOURCE) om de
radio als geluidsbron te kiezen.
2
Druk enkele malen op (MODE) om de
afstemband te kiezen.
3
Druk op de cijfertoets ((1) t/m (6))
waaronder de gewenste zender is
opgeslagen.
Afstemband
Cijfertoets
(SOURCE)
(MODE)
(BTM SENS)
Frequentie

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDC-R504MP

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: