Download  Print this page

Motion Display Benoemen; Aanvullende Informatie; Onderhoud - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Motion Display benoemen

U kunt een Motion Display benoemen met
maximum 64 tekens die dan verschijnen wanneer
het toestel af staat. Labels rollen in het display in
de M.Dspl 1 stand (het display is ook verlicht
wanneer het toestel af staat).
1
Druk op (OFF).
CD/MD-weergave of radio-ontvangst stopt
(het display blijft aan).
2
Druk op (MENU) en vervolgens
herhaaldelijk op een van beide zijden
van (DISC) tot "Name Input"
verschijnt.
3
Druk op (ENTER).
4
Voer de tekens in.
1 Druk op (DSPL/PTY) om het
tekentype te kiezen.
A t a t 0 t A
2 Druk herhaaldelijk op de (+)*
van (DISC) om het gewenste teken
te kiezen.
A
B
C
t
t
t
2
!
"
t
...
t
t
*1 Om de volgorde om te keren, drukt u op de
(–) zijde van (DISC).
*2 (blanco spatie)
3 Druk op de (+) zijde van (SEEK)
nadat u het gewenste teken hebt
gevonden.
Wanneer u op de (–) zijde van (SEEK)
drukt, kunt u weer naar links gaan.
4 Herhaal stappen 1 en 3 om de
volledige zin in te voeren.
5
Druk op (ENTER).
Tips
• Overschrijf of voer "
" in om een zin te corrigeren
of te wissen.
• Druk na stap 3 gedurende 2 seconden op (ENTER)
om alle zinnen te wissen.
1
zijde
x
y
z
0
t
t
t
t
...
A
# ...
t
t
*
2
t

Aanvullende informatie

Onderhoud

Zekeringen vervangen
Vervang een zekering altijd door een identiek
exemplaar. Als de zekering doorbrandt,
controleer dan de voedingsaansluiting en
vervang de zekering. Als de zekering vervolgens
nogmaals doorbrandt, kan er sprake zijn van een
defect in de speler. Raadpleeg in dat geval de
dichtstbijzijnde Sony dealer.
Opgelet
Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan
de standaardzekering van het toestel omdat dit
hierdoor beschadigd kan raken.
Aansluitingen schoonmaken
De werking van het toestel kan worden verstoord
als de aansluitingen tussen toestel en frontpaneel
1
niet proper zijn. Om dit te voorkomen, maakt u
het frontpaneel (pagina 8) los en reinigt u de
aansluitingen met een in alcohol gedrenkt
wattenstaafje. Gebruik hierbij niet teveel kracht.
Hierdoor kunnen de aansluitingen immers
worden beschadigd.
Achterkant frontpaneel
vervolg op volgende pagina t
Zekering (10 A)
Hoofdtoestel
29

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: