Download  Print this page

Foutmeldingen - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Er kan niet automatisch worden afgestemd
op zenders.
• De lokale zoekfunctie staat op "on".
t Zet de lokale zoekfunctie op "off"
(pagina 27).
• Het ontvangstsignaal is te zwak.
t Stem handmatig af.
"ST" knippert in het uitleesvenster.
• Stem nauwkeurig af op de frequentie.
• Het ontvangstsignaal is te zwak.
t Schakel over naar mono-ontvangst
(pagina 27).
Een stereo uitzending weerklinkt in mono.
• Het toestel staat in de mono-ontvangststand.
t Annuleer mono-ontvangst (pagina 27).
RDS
SEEK begint na enkele seconden weergave.
De zender is niet van het TP-type of heeft een
zwak signaal.
t Druk herhaaldelijk op (AF) of (TA) tot
"AF off" of "TA off" verschijnt.
Geen verkeersinformatie.
• Schakel "TA" in.
• Ondanks TP zendt de zender geen
verkeersinformatie uit.
t Stem af op een andere zender.
PTY toont "--------".
• De huidige zender is geen RDS zender.
• Geen RDS gegevens ontvangen.
• De zender geeft het programmatype niet
door.

Foutmeldingen

Foutweergave
(voor dit toestel en los verkrijgbare CD/MD-
wisselaars)
De volgende aanduidingen knipperen gedurende
ongeveer 5 seconden en er weerklinkt een
alarmsignaal.
Blank*
1
Er zijn geen tracks opgenomen op een MD.*
t Speel een MD af waarop tracks zijn
opgenomen.
Error*
1
• Een CD is vuil of omgekeerd ingebracht.*
t Reinig de CD of breng hem juist in.
• Een CD/MD kan niet worden afgespeeld
wegens een of ander probleem.*
t Breng een andere CD/MD in.
High Temp
De omgevingstemperatuur bedraagt meer dan
50°C.
t Wacht tot de temperatuur onder 50°C is
gedaald.
NO Disc
Er zit geen disc in de CD/MD-apparatuur.
t Plaats een disc in de CD/MD-apparatuur.
NO Mag
Er zit geen disc-magazijn in de CD/MD-
apparatuur.
t Plaats het magazijn in de CD/MD-
apparatuur.
Not Ready
De klep van de MD-apparatuur is open of de
MD's zijn niet juist ingebracht.
t Sluit de klep of breng de MD's juist in.
Push Reset
De CD/MD-apparatuur werkt niet om de een
of andere reden.
t Druk op de RESET toets op het toestel.
*1 Wanneer er een CD/MD-wisselaar is aangesloten,
verschijnt het disc-nummer van de CD of MD op
het display.
*2 Het disc-nummer van de disc met de fout verschijnt
in het display.
vervolg op volgende pagina t
2
2
2
33

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: