Download  Print this page

De Equalizer Instellen - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Geluid
• HPF (High pass filter) — om de
kantelfrequentie in te stellen op "off", "78 Hz"
of "125 Hz".
• LPF (Low pass filter) — om de
kantelfrequentie in te stellen op "78 Hz",
"125 Hz" of "off".
• Loud (Loudness) — voor een volle bass en
treble, zelfs bij laag volume. Lage en hoge
tonen worden versterkt.
Weergavestand
• Local on/off (Local-zoekstand) (pagina 14)
– Kies "on" om alleen af te stemmen op
krachtige zenders.
• Mono on/off (Mono-stand) (pagina 14)
– Kies "on" voor FM stereo ontvangst in mono.
Kies "off" om terug te keren naar de normale
stand.
• REG on/off (Regional) (pagina 16)
1
Druk op (MENU).
Om A.Scrl in te stellen, drukt u op (MENU)
tijdens het afspelen van een CD/MD.
2
Druk herhaaldelijk op een van beide
zijden van (DISC) tot het gewenste
item verschijnt.
3
Druk op de (+) zijde van (SEEK) om de
gewenste instelling te kiezen
(voorbeeld: "on" of "off").
4
Druk op (ENTER).
Na het instellen keert het display terug naar
de normale weergavestand.
Opmerking
Het getoonde item hangt af van de bron.
Tip
U kunt makkelijk omschakelen tussen categorieën
door een van beide zijden van (DISC) gedurende
2 seconden in te drukken.

De equalizer instellen

U kunt een equalizercurve instellen voor zeven
muziekgenres (Vocal, Club, Jazz, New Age,
Rock, Custom en Xplod).
Frequentie en niveau kunnen worden geregeld en
opgeslagen.
Equalizercurve kiezen
1
Druk op (SOURCE) om een bron te
kiezen (radio, CD of MD).
2
Druk herhaaldelijk op (EQ7) tot de
gewenste equalizercurve verschijnt.
Bij elke druk op (EQ7), verandert het item.
Kies "off" om het equalizereffect te
annuleren. Het display keert na 3 seconden
terug naar de normale weergavestand.
vervolg op volgende pagina t
27

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

   Related Manuals for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: