Download  Print this page

Radio; Zenders Opslaan En Ontvangen; Automatisch Opslaan - Btm; Handmatig Opslaan - Sony CDX-GT500 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Radio

Zenders opslaan en ontvangen

Let op
Als u afstemt op zenders tijdens het rijden, moet
u de BTM-functie (Best Tuning Memory)
gebruiken om ongelukken te vermijden.
Automatisch opslaan — BTM
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot
"TUNER" wordt weergegeven.
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de band
te wijzigen. U kunt FM1, FM2, FM3, MW of
LW selecteren.
2
Houd (BTM) ingedrukt tot "BTM"
knippert.
Het apparaat slaat de zenders in de volgorde
van frequentie op onder de cijfertoetsen.
Er klinkt een pieptoon wanneer de instelling
is opgeslagen.

Handmatig opslaan

1
Als u de zender ontvangt die u wilt
opslaan, houdt u een cijfertoets ((1)
tot en met (6)) ingedrukt tot "MEM"
wordt weergegeven.
De aanduiding voor de cijfertoets verschijnt
in het display.
Opmerking
Als u een andere zender opslaat onder dezelfde
cijfertoets, wordt de eerder opgeslagen zender
vervangen.
Tip
Als een RDS-zender wordt opgeslagen, wordt de AF-/
TA-instelling ook opgeslagen (pagina 10).

De opgeslagen zenders ontvangen

1
Selecteer de band en druk vervolgens
op een cijfertoets ((1) tot en met (6)).

Automatisch afstemmen

1
Selecteer de band en druk op
(SEEK) –/+ om de zender te zoeken.
Het zoeken stopt zodra een zender wordt
ontvangen. Herhaal deze procedure tot de
gewenste zender wordt ontvangen.
Tip
Als u de frequentie kent van de zender die u wilt
beluisteren, houdt u (SEEK) –/+ ingedrukt tot de
frequentie ongeveer is bereikt en drukt u vervolgens
herhaaldelijk op (SEEK) –/+ om nauwkeurig af te
stemmen op de gewenste frequentie (handmatig
afstemmen).

RDS

Overzicht

FM-zenders met de RDS-dienst (Radio Data
System) sturen onhoorbare digitale informatie
mee met het gewone radioprogrammasignaal.
Displayitems
Voorbeeld: wanneer u de normale ontvangststand
selecteert door herhaaldelijk op (IMAGE) te
drukken (pagina 7).
A
D
A Radioband
B TA/TP/AF*
1
C Klok
D Voorinstelnummer
E Frequentie*
2
(programmaservicenaam), RDS-
gegevens
*1 Als Info (informatie) "All" is ingesteld:
– "TP" gaat branden als "TP" wordt ontvangen.
– "TA"/"AF" gaat branden als "TA/AF" is
ingeschakeld. Wanneer "TA" wordt ontvangen,
knippert "TA" in D.
*2 Als u de RDS-zender ontvangt, wordt " RDS" links
van de frequentieaanduiding weergegeven.
RDS-diensten
Dit apparaat biedt automatisch RDS-diensten op
de volgende manier:
AF (alternatieve frequenties)
Hiermee wordt de zender met het sterkste
signaal in een netwerk geselecteerd of wordt
opnieuw op deze zender afgestemd. Als u deze
functie gebruikt, kunt u onafgebroken naar
hetzelfde programma luisteren tijdens een lange
rit zonder dat u steeds handmatig op dezelfde
zender hoeft af te stemmen.
vervolg op volgende pagina t
B
C
E
9

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: