Download  Print this page

Andere Functies; Gebruik Van De Bedieningssatelliet - Sony CDX-CA850 Operating Instruction

Fm/mw/lw cd player.
Hide thumbs

Advertisement

Andere functies

U kunt het toestel (en los verkrijgbare CD/MD-
apparatuur) ook bedienen met een
bedieningssatelliet.
RM-X5S (meegeleverd)
RM-X4S (los verkrijgbaar)
Gebruik van de
bedieningssatelliet
Bevestig eerst het juiste label afhankelijk van de
manier waarop u de bedieningssatelliet wilt
monteren.
De bedieningssatelliet werkt met knoppen en/of
draairegelaars.
S O U N D
M O D E
D S P L
De meegeleverde lithiumbatterij
plaatsen (alleen RM-X5S)
24
D S P L
M O D E
S O U N D
x
+ zijde omhoog
Tip
Voor informatie over de lithiumbatterij, zie
"Opmerkingen bij de lithiumbatterij" (pagina 30).
Knoppen indrukken
Draai aan de knop om de
richting van de infraroodstralen
te wijzigen. (alleen RM-X5S)
(ATT)
(SOUND)
(SOURCE)
(DSPL)
Draai aan de VOL regelaar
om het volume te regelen.
Druk op
Om
(SOURCE)
Van bron te veranderen
(radio/CD/MD*
(MODE)
Van bediening te veranderen
(radioband/DAB*
MD*
(ATT)
Het geluid te dempen
(OFF)*
2
De weergave of radio-
ontvangst te stoppen
(SOUND)
Het geluidsmenu in te
stellen
(DSPL)
Het weergave-item te
wijzigen
*1 Alleen indien de juiste los verkrijgbare apparatuur
is aangesloten.
*2 Indien het contactslot van uw wagen geen ACC
(accessory) positie heeft, hou dan (OFF)
2 seconden lang ingedrukt om de klokindicatie uit
te schakelen nadat u het contact hebt afgezet.
Druk op de aan/uit-toets op het toestel om het aan
te schakelen.
(MODE)
(OFF)
1
)
1
/CD/
1
apparatuur)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-CA850

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: