Download  Print this page

Opgeslagen Zenders Ontvangen; Alleen De Gewenste Zenders Opslaan - Sony f5500 Operating Instruction

Fm/mw/lw.
Hide thumbs

Advertisement

Opgeslagen zenders
ontvangen
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de
radio te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
golfband te selecteren.
3
Druk op de cijfertoets ((1) tot en met
(6)) waaronder de gewenste zender is
opgeslagen.
Als u niet kunt afstemmen op een
voorkeurzender
— Automatisch afstemmen/Lokale
zoekfunctie
Automatisch afstemmen:
Druk op (SEEK) (+) of (SEEK) (–) om
de zender te zoeken.
Het zoeken stopt zodra een zender wordt
ontvangen. Herhaal de handeling tot de
gewenste zender wordt ontvangen.
Lokale zoekfunctie:
Als het zoeken tijdens automatisch
afstemmen te vaak wordt gestopt,
drukt u herhaaldelijk op (SENS) (BTM)
tot "LOCAL-ON" verschijnt.
"LCL" wordt weergegeven.
Er wordt alleen afgestemd op zenders met
relatief sterke signalen.
Druk tijdens FM-ontvangst twee keer op
(SENS) (BTM) om de lokale zoekfunctie te
annuleren.
Opmerking
Als u de lokale zoekfunctie wilt annuleren tijdens MW-
of LW-ontvangst, drukt u op (SENS) (BTM). "LOCAL-
OFF" wordt weergegeven.
Tip
Als u de frequentie weet van de zender waarnaar u
wilt luisteren, houdt u (SEEK) (+) of (SEEK) (–)
ingedrukt om de frequentie bij benadering te zoeken.
Vervolgens drukt u herhaaldelijk op (SEEK) (+) of
(SEEK) (–) om nauwkeurig af te stemmen op de
gewenste frequentie (handmatig afstemmen).
16
Bij slechte FM stereo-ontvangst
— Monostand
Druk tijdens radio-ontvangst
herhaaldelijk op (SENS) (BTM) tot
"MONO-ON" verschijnt.
"MONO" wordt weergegeven.
Het geluid verbetert, maar wordt mono ("ST"
verdwijnt).
Als u wilt terugkeren naar de normale radio-
ontvangststand, drukt u op (SENS) (BTM).
"MONO-OFF" wordt weergegeven.
Tip
Als FM-uitzendingen moeilijk hoorbaar zijn, stelt u
DSO in op "OFF" (pagina 25).
Alleen de gewenste zenders
opslaan
U kunt de gewenste zenders handmatig opslaan
onder een cijfertoets.
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de
radio te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
golfband te selecteren.
3
Druk op (SEEK) (+) of (SEEK) (–) om af
te stemmen op de zender die u wilt
opslaan.
4
Druk 2 seconden op de gewenste
cijfertoets ((1) tot en met (6)) tot
"MEM" verschijnt.
De aanduiding voor de cijfertoets verschijnt
in het display.
Opmerking
Als u een andere zender opslaat onder dezelfde
cijfertoets, wordt de eerder opgeslagen zender gewist.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony f5500

This manual is also suitable for:

Cdx-f5500

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: